Miten seura toimii?

Toimintakäsikirja selkeyttää toimimista seurassa ja sen tarkoituksena on helpotta yhteispeliä, kun kaikki tietävät miksi seura toimii, miten seura toimii ja mitä periaatteita se noudattaa. Kun toimintakäsikirja on kaikille näkyvillä esimerkiksi seuran nettisivuilla, uusien toimijoiden on helpompi tulla mukaan toimintaan ja lisäksi toimintoja on helpompi arvioida ja kehittää, kun ne on kirjattu ylös.

Seuran organisaatio

Seuran asioista huolehtii yleensä hallitus/jaosto. Hallituksessa on yleensä muutamia nimettyjä henkilöitä, jotta hallitustoiminta olisi mutkatonta ja tiettyjä lainsäädännöllisiä asioita tulee hoidettua. Näitä virkoja on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja.

Näiden lisäksi seuran koosta riippuen on selkeämpää, jos vastuuosa-alueita seuratoiminnassa on nimetty erikseen. Osa-alueita voi jaotella esimerkiksi seuraaviin vastuualueisiin:

  • Valmennus ja kilpailu
  • Tapahtuma ja varainhankinta
  • Lasten toiminta
  • Nuorten toiminta
  • Harrastetoiminta
  • Aikuisten toiminta
  • Sosiaalinen media

Jos samassa seurassa toimii useampi laji (esimerkiksi maastohiihto, ampumahiihto, mäkihyppy), vastuualueet on helppo jaotella näiden mukaan. Kaikkien vastuualueisiin nimettyjen henkilöiden ei tarvitse olla hallituksen jäseniä, mutta ulkopuolisille täytyy henkilö olla tiedossa, jotta yhteydenotot on helpompi hoitaa. Seurassa kannattaa pohtia, minkälaisten vastuualueiden nimeäminen on juuri heille sopiva.