Seuran toimijat

Seuran arjen pyörittäminen toimii usein vapaaehtoisvoimin, jolloin toimintaa helpottaa, kun vastuualueita jaetaan useammalle. Tällöin kenenkään kaikki aika ei mene seuran asioiden organisointiin. On myös suositeltavaa, että vastuualueet nimetään, jolloin jokainen tietää mitä hänen kuuluu tehdä eikä asioita jää hoitamatta. Yhdellä henkilöllä voi olla useampi vastuualue, kunhan työkuorma ei nouse liian suureksi. Alla listattuna vastuualueita ja mitä kyseiseen vastuualueeseen kuuluu.

Puheenjohtaja – Organisoi ja johtaa seuraväkeä. Huolehtii että kaikki tulee hoidettua ajallaan ja asianmukaisesti. On yhteistyössä kunnan/kaupungin kanssa.

Sihteeri – Puheenjohtajan apuri. Huolehtii asiakirjoista, kuten kokousten pöytäkirjoista ja muistioista.

Talouden hoitaja – Raha-asioista huolehtiminen: maksaa laskut, säilyttää kuitit, laskuttaa, hoitaa pankkiasiat ja käteisrahat. Taloudenhoitaja usein myös hoitaa kirjanpidon ja tekee tilinpäätöksen - kirjanpidon ja tilinpäätöksen voi kuitenkin myös ulkoistaa.

Kilpailuihin ilmoittaja – Seurassa nimettynä henkilö, jolle kilpailuihin ilmoittautumiset ilmoitetaan ja hän hoitaa ne eteenpäin kilpailunjärjestäjälle.

Lisenssivastaava – kysymykset lisenssejä koskien lisenssivastaavalle.

VALMENNUSTIIMI

 • Valmennuspäällikkö – Organisoi seuran harjoitukset: suunnittelee aikataulut, ajankohdat ja teemat harjoituksiin.
 • Hiihtokouluvastaava – Vastaa hiihtokoulun toiminnasta, huolehtii että valmentajia/ohjaajia on tarpeeksi ja tarvittavat tilat käytössä.
 • Mäkikouluvastaava – Vastaa mäkikoulun toiminnasta, huolehtii että valmentajia/ohjaajia on tarpeeksi ja tarvittavat tilat käytössä.
 • Valmentajat/ohjaajat – Toimivat lasten/nuorten ohjaajina seuran harjoituksissa. Yhdellä ryhmällä olisi hyvä olla vastuuohjaaja sekä apuohjaaja.

VIESTINTÄTIIMI

 • Viestintävastaava – Huolehtii seuran näkyvyydestä ulkomaailmaan. Ylläpitää seuran sosiaalisen median kanavia, ilmoittaa paikallislehdille tapahtumista, tuloksista yms.
 • Kumppanuudet – Hankkii sponsoreita, pitää yllä suhteita niiden suuntaan.
 • Vapaaehtoisen rekrytointi – Huolehtii siitä, että tapahtumissa/kilpailuissa on tarpeeksi auttavia käsiä. Lisäksi rekrytoi osallistujia erilaisiin tapahtumiin kuten Lasten Lumipäivät (yhteydenotot kouluihin).

KILPAILUN JÄRJESTÄJÄTIIMI

 • Kilpailujen järjestämisvastaava – On vastuussa kilpailuiden järjestämisestä ja huolehtii sen organisoinnista, johtaa järjestelyitä, jakaa tehtävärooleja.
 • Palkintovastaava – Huolehtii palkintojen hankinnasta ja palkintoseremonioiden organisoinnista.
 • Ajanotto – Hoitaa kilpailuiden ajanoton tai huolehtii siitä, että ajanotto on kunnossa (jos esim. ulkopuolinen ajanottaja).
 • Kioskitoiminta – Hankii myytävät tuotteet, vaihtorahat  ja on vastuussa kioskin pyörittämisestä.