Varainhankinta

Seuran rahoituksella on tarkoitus mahdollistaa ja tukea harrastustoimintaa.

Seurat ovat yleishyödyllisiä yhdistyksiä eli niiden tavoitteena ei ole taloudellinen vaurastuminen. Kuitenkin toimivan seuran on saatava tuloja, jotta se pystyy pyörittämään toimintaansa. Perinteisiä tuloja ovat jäsenten maksamat maksut kuten jäsenmaksut ja kausimaksut. Varainhankinta on jäsenten maksamien maksujen lisäksi hyvä tulonlähde seuralle. Lisäksi näiden tulojen avulla pystytään mahdollistamaan alhaisemmat jäsen-/kausimaksut, jolloin mahdollisesti useammalla perheellä on mahdollisuus osallistua toimintaan.

Perinteisten jäsenmaksujen lisäksi seuralla voi olla kannatusjäsenmaksu, jonka tarkoituksena on ainoastaan tukea seuran toimintaa. Erilaisia varainhankinnankeinoja ovat esimerkiksi myyjäiset, arpajaiset, lahjoitukset, yritysyhteistyöt, avustukset sekä apurahat. Seurassa kannattaa yhdessä sopia varainhankinnan toteutustavasta ja pitää mukana useampaa tapaa kerätä varoja toiminnan tukemiseksi.