Nuoret toimintaan

Moni seuran palvelu on suunnattu lapsille ja nuorille, mutta miksi siitä päättävät vain aikuiset? Jotta seuraan saadaan nuorten näköistä toimintaa, tarvitaan sinne nuoria tekijöitä.

Mistä niitä nuoria seuratoimintaan voi etsiä?

Seuran harjoitukset ovat pullollaan nuoria, joita varmasti kiinnostaa toiminta, jota heille järjestetään. Kannattaa rohkeasti kysyä myös heitä henkilökohtaisesti mukaan.

Myös seuran ulkopuolelta voi löytyä nuoria, joita kiinnostaa vaikuttaminen ja asioiden järjestäminen, ja jotka eivät ole niinkään urheilusta ainakaan kilpailumielessä kiinnostuneita. Koulut ovat oivallisia paikkoja tehdä mainontaa ja rekrytointia näiden nuorten osalta.

”Yhteistyö lukion kanssa tuo nuoria joka toiminnan saralle. Nuoret toteuttavat monia seuran hankkeita osana opintojaan. Seuran eri projektit saavat näin tekijänsä ja nuoret mielekkäitä koulutehtäviä.” - Iron Team Riders, Suomen Olympiakomitea 

Mitä nuoret voisivat tehdä seurassa?

Nuorista urheilijoista voi ottaa edustajan hallitukseen, jossa päätetään seuraa koskevista asioista. Nuori saa äänensä kuuluviin, nuorten näkökulmaa seuran asioihin ja oppia tärkeistä taidoista. Nuorilta kannattaa ylipäätään kysyä minkälaisesta toiminnasta he pitäisivät. Vastausta ei välttämättä tule heti, mutta vastauksia kannattaa kysyä useamman kerran.

SKI Jyväskylässä nuorten mielipiteillä on väliä ja ne huomioidaan seuran toiminnassa. Heillä on urheijaedustaja seuran hallituksessa sekä mm. vuosina 2016-2017 on ollut toiminnassa myös nuorten oma hallitus.

Sporttitetti - Näköaloja liikuntatyöhön! 

Sporttitetti on nykyaikainen malli tehdä TET-harjoittelu liikunnan ja seuratyön parissa. TET-jakson aikana nuori pääsee tutustumaan uudella tavalla seuran toimintaan ja sen kehittämiseen. Sporttitetin avulla seura voi sitouttaa omia nuoriaan mukaan toimintaan tai houkutella uusia nuoria lajin pariin. Kyseessä on Nuorten Akatemian tarjoama valmis konsepti seuroille, järjestöille ja lajiliitoille. Lisätietoa pääset hankkimaan täältä!