Vapaaehtoistyö

Vapaaehtoisten saaminen toimintaan on varmasti yksi seuran haastavimmista tehtävistä. Seuran toiminnasta pitäisi luoda mielikuva, joka houkuttelisi toimijoita mukaan. Viestinnän ja markkinoinnin kanavat ovat tärkeimpiä kanavia, joissa tätä mielikuvaa pystyy ulkopuolisille rakentamaan.

Vapaaehtoisten toiminnassa on tärkeää olla mahdollisuus toimia lyhytaikaisesti tai pienellä panoksella, sillä vaatimukset pitkistä ja aikaa vievistä töistä saattavat karkottaa monta ihmistä. Osalla puolestaan on halua ja intoa satsata vapaaehtoistyöhön enemmän ja he haluavat sitoutua pidemmäksikin aikaa. Avoimuus on monen seuran arvoissa ja sen pitäisi näkyä erityisesti toimijoiden suuntaan. Jokaisen on helpompi tulla mukaan sekä työskennellä, kun hän tietää asioista. On myös hyvä antaa vapaaehtoisille vastuu, joka aidosti kiinnostaa.

Seuran yhteisöstä täytyy luoda perhe, joka viihtyy yhdessä. Jokainen toimija on huomioitava ja tällä tavalla koukutettava toimintaan. Arvosta jokaisen työpanosta, kehu ja kiitä. Kehitelkää yhdessä muutakin yhteistä toimintaa kuin talkootyö.