Historia

Ensimmäisen esityksen hiihdon kansainvälisen yhteistyöelimen perustamisesta tekivät norjalaiset vuonna jo vuonna 1908. Heidän aloitteestaan syntyi vuonna 1910 International Ski Commission (CIS), jossa oli mukana 10 perustajamaata. Ensimmäinen puheenjohtaja norjalainen Karl Roll.

CIS muun muassa loi kilpailusääntöjä hiihtoon ja mäkihyppyyn sekä käsitteli amatöörikysymyksiä. Vuonna 1914 Saksan kongressiedustaja toi esille ajatuksen hiihdon saamisesta olympiaohjelmaan. Asia ei kuitenkaan saanut varauksetonta kannatusta, varsinkin skandinaavit olivat vastahankaan. Vihdoin kuitenkin päätettiin, että vuoden 1924 kesäkisoja isännöivälle Ranskalle annetaan oikeus järjestää myös "kansainvälinen talviurheiluviikko" Chamonix´ssa. Aluksi ajatus oli, että kisoilla ei olisi olympiastatusta, sittemmin päätös kuitenkin peruutettiin ja ensimmäiset olympialaiset talvikisat pidettiin Chamonix´ssa 1924.

Chamonix´n talvikisojen aikana hiihdolle perustettiin uusi katto-organisaatio, joka korvasi CIS:n: Kansainvälinen hiihtoliitto - virallisesti International Ski Federation - Fédération Internationale de Ski, kaikilla kielillä lyhenne FIS. Perustavassa kongressissa oli läsnä 36 edustajaa yhteensä 14 maasta. Vuonna 2012 FIS:n jäsenmaita oli 116.

Suomi on alusta lähtien ollut mukana FIS:n toiminnassa. Huomionarvoista on, että FIS:n ensimmäisissä säännöissä oli maininta, että: "Suomella, Norjalla ja Ruotsilla tulee olla edustaja FIS:n hallituksessa. Lisäksi liiton puheenjohtajan ja pääsihteerin tulee olla jostain näistä kolmesta maasta." Ruotsin ja Norjan osalta puheenjohtajuus- ja pääsihteerimandaatit ovatkin toteutuneet.

Suomella ei ole koskaan ollut edustajaa kummassakaan tehtävässä. Aikojen myötä säännöstä on luovuttu. Käytännössä kaikilla Pohjoismailla kuitenkin edelleen on ollut mandaattipaikka FIS:n hallituksessa, joskaan asiaa ei ole kirjattu sääntöihin. Nykykäytäntö on myös ollut, että yksi FIS:n varapuheenjohtajuus kiertää kaksivuotiskausittain Suomen, Ruotsin ja Norjan kesken.

Puheenjohtajat ovat ovat kaikki olleet "vallassa" pitkään: Ivar Holmquist (SWE) 1924-34, Nicolai Ramm Östgaard (NOR) 1934-51 ja Marc Hodler (SUI) 1951-1998.

FIS:n nykyinen puheenjohtaja vuodesta 1998 on sveitsiläinen Gian Franco Kasper, joka ennen puheenjohtajaksi tuloaan oli FIS:n pääsihteeri.

FIS:n pääsihteereinä ovat toimineet: Carl Nordenson (SUI) 1924-26, Carl Gustaf David Hamilton (SWE) 1926-34, Ingvald Smith-Kielland (SUI) 1934-34, Jacob de Rytter Kielland (NOR) 1938-49, Elnar Bergsland (NOR) 1949-51, Sigge Bergman (SWE) 1961-1979, Gian Franco Kasper (SUI) 1978-1998.