Hyväksyttävät menot

Ohjeita matka- ja kululaskuun

Matkalaskusta tulee käydä ilmi matkan tarkoitus, tarkka kohde, matkareitti, matkustamistapa, matkan alkamis- ja päättymisajankohdat (päivämäärä ja kellonajat). Lisäksi ulkomaille tehtyjen matkojen osalta tiedot maasta, jossa matkavuorokausi ulkomailla on päättynyt. Laskuun liitetään alkuperäiset kulutositteet ja se allekirjoitetaan.

Jos matkustettaessa on käytetty omaa autoa, laskuun lisätään kilometrimäärä yhteensä. Urheilijan kannattaa selvyyden vuoksi pitää ajopäiväkirjaa. Verohallituksen hyväksymät päivärahat kaikissa maissa ja kilometrikorvaukset sekä tarkat matkalaskun sisältövaatimukset löytyvät osoitteesta www.vero.fi.

Ohjeita tositteesta

Luotto- ja pankkikorttimaksukuitin liitteenä täytyy olla ostoksesta saatu alkuperäinen kuitti (kopio ei kelpaa), josta käy ilmi, mitä on ostettu. Nettipankista tai pankista saatu pelkkä maksutosite ei yksinään riitä, vaan tositteeseen pitää liittää esim. lasku tai joku muu tosite, josta käy ilmi, että kyseessä on urheilemisesta ja valmentautumisesta aiheutunut kulu.

Hyväksyttäviä kuluja:

1. Kulut, jotka rahasto voi korvata ilman perusteluja:
Kokonaan hyväksyttäviä menoja ovat välittömästi oman lajin harjoitteluun ja kilpailuihin liittyvät kulut, kuten:

- kilpailujen ilmoittautumis- ja osallistumiskustannukset
- kotimaan leirimaksut
- urheiluun liittyvät vakuutusmaksut
- lajiin liittyvät kohtuulliset urheiluvälinehankinnat
- urheiluun liittyvät matkakulut
- ulkomaan harjoitusleirien harjoituspäiväkirja on liitettävä matkalaskuun

2.  Kulut, jotka rahasto voi korvata kun kulujen liittyminen valmennusohjelmaan on selvitetty.  
Osittain hyväksyttäviä menoja (50%) ovat kulut, jotka liittyvät lajin harjoitteluun ja kilpailuihin, mutta niitä käytetään myös yksityiselämässä, kuten:

- maastopyörät 
- juoksumatot
- soutuveneet
- videokamera 
- puhelinkulut
- tietokoneet
- lisäravinteet ja lääkkeet, joiden liitteenä tulee olla lääkärin määräys

 3.  Kulut, joita ei hyväksytä lainkaan:
- asumiskulut, mm. vuokra
- ruoka- ja ravintolalaskut
- henkilökohtaiset hygieniatuotteet
- passin tai matkalaukkujen hankinta
- jatkuva matkavakuutus
- juhlapuvut
- matkat edustustilaisuuksiin
- tavanomaiset terveystarkastuksen tai hammaslääkärin kulut
- polttoainekulut (kilometrikorvaus on korvaus auton käytöstä mm. polttoaineista)

Urheilijan on hyvä perustella rahastoon tuleva kululasku, kun kulun liittyminen lajiin on lajia tuntemattoman ihmisen näkökulmasta epäselvä.