Uutisen päiväys

12.2.2013← Takaisin

Yrittäjäopintoja urheilu-uran ohella

  Haaga-Heliassa voi opiskella urheilu-uran ohella yrittäjyyttä. Opiskelu on suunnattu huippu-urheilun ehdolla eläville, jotka näkevät yrittäjyyden jatkumona urheilu-uralleen.

  Opiskelun tavoitteena on amk-tutkintoon johtava koulutus. Mahdollisuus kehittää yritystä tai orastavaa liikeideaa ja hyödyntää urheilu-uran aikana kertynyttä osaamista.
  Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus on suunnattu huippu-urheilijoille, joilla on toimiva yritys tai innostus yrittäjyyteen ja jolle yrittäjyys on luonteva vaihtoehto
  urheilu-uran jatkoksi.

  Opintojen sisältö räätälöidään kunkin opiskelijan oman yritysidean pohjalta. Käytännössä opiskelut aloitetaan HAAGA-HELIAn avoimen ammattikorkeakouluväylän kautta, josta siirrytään sopivaan yritystoimintaa tukevaan tutkintokoulutukseen.

  Tutkintomuoto on joustava, sillä aikataulut ja opintojen sisällöt räätälöidään urheilun ehdoilla. Opintoja voi suorittaa HaagaHelian eri kampuksilla. Opintoihin ei ole pääsykoetta. Motivaatio ja soveltuvuus kartoitetaan haastattelussa.

  Haku: Vapaamuotoinen hakemus, joka sisältää tiedot
  tavoitteista urheilu-uran, opiskelun ja oman yrittäjyyden
  suhteen. Lisäksi ansioluettelo eli CV.Hakemukset sähköpostitse
  osoitteella auli.pekkala@haaga-helia.fi  perjantaina 15.3.2013
  mennessä.