Uutisen päiväys

7.5.2015← Takaisin

Lumilajit liikuttavat -hanke etsii pilottiseuroja

  Suomen Hiihtoliiton ja Suomen Ampumahiihtoliiton yhteishanke LUMILAJIT LIIKUTTAVAT, on alkamassa pilotoinnin osalta ensi syksyn ja talven aikana. Hankkeen tavoitteena on kehittää lasten ja nuorten seuratoimintaa, lisätä uusia harrastajaryhmiä ja -määriä sekä mahdollistaa lajien välinen yhteistyö kokeilujen ja uudenlaisten toimintamallien avulla.

  Hanke etsii tällä hetkellä kiinnostuneita seuroja ja paikkakuntia ns. pilottipaikkakunniksi. Pilottipaikkakunnilla testataan uusia materiaaleja ja toimintamalleja lasten ja nuorten liikuttamiseksi lumella. Myös kuntarajat ylittävät hakemukset käsitellään. 

  Hyödyt seuroille: 

  • Seuratoiminnan tukeminen
  • Uusien ideoiden vieminen käytäntöön 
  • Seuraohjaajien osaamisen kehittyminen 
  • Päiväkoti- ja kouluyhteistyön tukeminen 

  Pilottivaiheen ensimmäisenä vuotena projektin resurssit kohdennetaan pääosin pilottiseurojen / paikkakuntien toiminnan kehittämiseen. Hankkeessa pyritään toiminnallisuuden ja käytännössä kokeilun kautta saamaan konseptista mahdollisimman toimiva. 

  Vaatimuksena on Hiihtoliiton lajin /lajien ja ampumahiihtoseuran löytyminen paikkakunnalta tai läheisiltä paikkakunnilta  yhteistyötä varten. Ennen kaikkea hakijoilta odotetaan mahdollisuuksia nopeaan palautteen antoon ja avarakatseista otetta niin hiihtotaidon kuin verkostojen luonninkin osalta.

  Hakemuksessa tulee käydä ilmi seuran jaoston / johtokunnan sitoutuminen hankkeeseen.
  Hanke on pilottipaikkakunnilla 2 -vuotinen. 

  Lisätietoja antaa: seuratoiminnan kehittäjä Henna Sivenius henna.sivenius@hiihtoliitto.fi tai 0400 997 418 

  Vapaamuotoiset hakemukset 25.5. mennessä henna.sivenius@hiihtoliitto.fi otsikolla LUMILAJIT LIIKUTTAVAT  
  Pilottipaikkakunnat valitaan kesäkuun aikana.