Varojen nostaminen

6. Varojen nostaminen Valmennusrahastosta

Urheilija voi nostaa varoja myös omia elantokustannuksia varten. Näitä nostoja verotetaan ansiotulona eli palkkana. Säätiö huolehtii verojen ennakonpidätyksistä urheilijan verokortin mukaisesti. Urheilija toimittaa em. nostoja varten verokorttinsa Säätiöön. Työnantajamaksuja urheilutulosta ei veloiteta. 

Valmennusrahaston nostoihin on oma matka- ja kululaskupohja, jota tulee käyttää.

Matkalaskut ja kululaskut alkuperäisten kuittiliitteiden kanssa toimitetaan osoitteeseen:
Suomen Hiihtourheilun Kannatussäätiö
Valimotie 10
00380 Helsinki

Matka- ja kululaskuihin liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä puhelimitse:
Anne Lahdelma, 045 168 9028
sähköpostitse: valmennusrahasto(at)hiihtoliitto.fi

Edellisen vuoden tositteet on toimitettava rahastoon kuluvan vuoden helmikuun loppuun mennessä.
Rahastosta ei makseta ennakkoja. Matka- ja kululaskun maksamiseen aikaa kuluu keskimäärin 1 viikko.

Urheilija voi kalenterivuoden lopussa jättää enintään 20.000 euroa Valmennusrahastoon  seuraavien vuosien valmennus- ja urheilukustannuksiin. Ylimenevä osa maksetaan urheilijalle palkkana, josta toimitetaan ennakonpidätys TAI urheilija voi halutessaan perustaa Urheilijarahastotilin. Urheilijarahastoon voi siirtää 50% vuoden aikana saaduista urheilutuloista, joita on oltava vähintään 9.600,00 euroa. 

Saldoselvitykset on tehtävä hyvissä ajoin syksyllä, jotta kaikki maksut saadaan hoidetuksi ennen verovuoden vaihtumista.


Urheilija voi nostaa varoja valmennusrahastosta verottomasti hyväksyttäviin lajin vaatimiin valmennus- ja urheilukuluihin. Kulut on osoitettava alkuperäisillä tositteilla.

1.  Kulut, jotka rahasto voi korvata ilman perusteluja:
Nämä kulut liittyvät välittömästi oman lajin harjoitteluun ja kilpailuihin: kilpailujen ilmoittautumis- ja osallistumiskustannukset, kotimaan leirimaksut, urheiluun liittyvät vakuutusmaksut ja lajiin liittyvät kohtuulliset urheiluvälinehankinnat sekä urheiluun liittyvät matkakulut.

2. Kulut, jotka rahasto voi korvata kun kulujen liittyminen valmennusohjelmaan on selvitetty:
Nämä kulut liittyvät lajin harjoitteluun ja kilpailuihin, mutta niitä käytetään myös ”yksityiselämässä”: maastopyörät, juoksumatot, soutuveneet, videokamera. Ulkomaan harjoitusleirien harjoituspäiväkirja on liitettävä matkalaskuun. Lisäravinteista ja lääkkeistä on oltava lääkärin määräys. Kuluista voidaan korvata myös vain tietty osa. Viimekädessä urheilijan on haettava ennakkopäätöstä kotikunnan verovirastolta.

3. Kulut, joita rahasto ei voi korvata:
Rahasto ei korvaa esimerkiksi ruoka - ja ravintolalaskuja tai henkilökohtaisia hygieniatuotteita. Rahasto ei myöskään korvaa matkalaukkujen hankintaa, jatkuvia matkavakuutuksia tai passin hankintaa. Myöskään juhlapukua tai matkaa edustustilaisuuksiin ei korvata. Korvattavaa ei ole tavanomaisen terveystarkastuksen tai hammaslääkärin kulut. Urheilijan on hyvä perustella rahastoon tuleva kululasku.