Viestintä ja markkinointi

Viestintäsuunnitelma kannattaa päivittää vuosittain. Pohjana toimii hyvin toimintakalenteri, sillä viestinnän tavoitteena on viestiä seuran toiminnasta, onnistumisista ja lajeista.

Sisäinen viestintä

Viestintä parhaimmillaan lisää jäsenten tyytyväisyyttä, mielenkiintoa sekä aktiivisuutta. Sen tehtävänä on saada tieto kulkemaan seuran sisällä. Jokaisen on myös helpompi toimia seurassa omatoimisemmin, kun on perillä seuran asioista. Viestinnässä kannattaa olla ajoissa liikkeellä, jotta kaikki ehtivät varautua toimintaan sekä mahdollisesti vaikuttaa siihen. Viestinnän kanavista on hyvä sopia seurayhteisön kanssa eli mitä kanavia pitkin tietoa jaetaan missäkin tilanteessa.

Sisäinen viestintä ei ole siis yksisuuntaista ilmoittelua ”johtotaholta”, vaan monisuuntaista tiedonkulkua ja vuorovaikutusta.

Sisäinen viestintä on:

 

Markkinointi/ulkoinen viestintä

Seuran arvot ja visiot ovat sen ydinviesti, joka kertoo jäsenille sekä ulkopuolisille, mikä on seuran tarkoitus ja päämäärä. Sillä luodaan myös seuralle uskottavaa mainetta/brändiä. Hyvä näkyvyys ulkopuolelle voi tietenkin poikia yhteistyökumppaneita sekä uusia jäseniä seuraan helpommin.

Seuran on itse tiedotettava sen ulkopuolelle seuran tapahtumista, jotta saisi esimerkiksi näkyvyyttä paikallislehdissä. Ajankohtaisuus, avoimuus ja selkeys ovat avainasemassa seuran ulkopuolisessakin viestinnässä. Nykypäivänä on monia eri viestikanavia ja niitä kannattaa hyödyntää mahdollisimman monta, sillä kohdeyleisössä on paljon eri viestikanavien käyttäjiä. On hyvä myös miettiä, mikä viestikanava sopii mihinkin tilanteeseen.

Viestinnällisissä asioissa seuroja palvelee Hiihtoliiton viestintäpäällikkö

Soili Hirvonen
0400 837 583
soili.hirvonen@hiihtoliitto.fi