Snow Safe

Kansainvälinen hiihtoliitto FIS työskentelee aktiivisesti häirinnän ehkäisemiseksi lumilajeissa. Hiihtoliitto, Ski Sport Finland ja Lumilautaliitto ovat yhteistyössä valmistelleet seurojen tueksi toimintaohjeet, joita voi hyödyntää häirinnän ehkäisyssä, tunnistamisessa ja mahdollisten häirintätilanteiden ratkaisemisessa.

Pidetään yhdessä huoli siitä, että lumilajien harrastaminen on turvallista kaikille toimijoille!

Esimerkki eettisestä sitoumuksesta valmentajille ja ohjaajille
Kriisiviestinnän ohje seuratoimijoille
Turvallista lumilajiurheilua - tietoa seuratoimijoille
Turvallista lumilajiurheilua - tietoa juuri Sinulle


Epäeettisestä toiminnasta urheilussa voi ilmoittaa halutessaan nimettömänä myös Suomen Urheilun Eettisen Keskuksen, SUEK:n, ILMO-palvelussa.