Rahastointi

Menettelytapaohje

1. Urheilutulon käsite

Urheilijat voivat rahastoida kahdentyyppisiä Suomessa ja ulkomailla saatuja urheilutuloja.

Rahastoitavia urheilutuloja ovat välittömästi urheilutoiminnasta saadut tulot kuten palkinnot, starttirahat ja esiintymispalkkiot urheilutapahtumissa sekä urheilijan, tukijan ja lajiyhdistyksen kolmikantasopimuksella saadut sponsoritulot.

Muut tulot eivät ole urheilutuloa. Rahastoitavaa urheilutuloa eivät ole esimerkiksi kaksikantasopimuksen mukaiset sponsoritulot, seurojen ja liittojen valmennustuet sekä stipendit. Rahastoitavia tuloja eivät ole myöskään ohjaamisesta ja opettamisesta saadut tulot tai erillisistä mainoskuvauksista saadut esiintymispalkkiot.

Suomen Olympiakomitean valmennustukia ei rahastoida, vaan Olympiakomitea maksaa tuet lajiyhdistyksille. Valmennustukien käyttö perustuu vuosittain lajien toimintasuunnitelmien toteuttamiseen.

2. Valmennusrahastoon ilmoittautuminen

Urheilijan tulee liittyä rahaston jäseneksi. Urheilija ja Säätiö tekevät keskenään tilisopimuksen, josta toinen kappale jää urheilijalle ja toinen Säätiölle. Tilisopimuksella avataan urheilijalle oma henkilökohtainen urheilijanumero, jonka avulla urheilija asioi rahaston kanssa. Tilisopimuksen saa pyytämällä osoitteesta valmennusrahasto(at)hiihtoliitto.fi.

3. Tulojen maksaminen Valmennusrahastoon

Urheilutulot ovat veronalaisia, jos ne maksetaan suoraan urheilijalle. Veroa ei kuitenkaan pidätetä, kun varat maksetaan valtiovarainministeriön hyväksymään Valmennusrahastoon

Urheilijat voivat rahastoida kahdentyyppisiä tuloja. Rahastoitavia tuloja ovat
urheilutoiminnasta saadut tulot, kuten palkinnot, starttirahat ja esiintymispalkkiot urheilutapahtumissa sekä
kolmikantasopimuksella (sopimusmalli saatavissa tästä) saadut sponsoritulot

Maksu osoitetaan Säätiön Valmennusrahaston tilille Nordeaan:

NDEAFIHH FI92 1012 3000 2101 77. Viestikentässä tulee ilmoittaa urheilija nimi ja mahdollisesti myös urheilijanumero. Pankkitili on kaikilla sama ja nimen tai numeron perusteella tulo kirjataan oikealle urheilijalle. Säätiö ei laskuta sopimuskumppaneita, vaan urheilijat laskuttavat itse mikäli kumppani laskun tarvitsee. Laskupohjamalli löytyy Säätiön sivuilta.

4. Kolmikantasopimuksen osapuolia ovat Urheilija, Yhteistyökumppani sekä Lajiyhdistys. Urheilijan ja yhteistyökumppanin allekirjoittamat sopimukset toimitetaan lajiyhdistykseen yhdistyksen allekirjoitusta varten. Kopio sopimuksesta toimitetaan Säätiöön. Jos yhteistyökumppani ja urheilija sopivat maksuaikataulusta, on se mainittava kolmikantasopimuksessa.

5. Ulkomaan urheilutulon rahastointi 1.1.2007 alkaen
Eduskunta hyväksyi tuloverolain muutoksen, joka mahdollistaa ulkomaantulon rahastoinnin. Ulkomaantulon rahastoinnin edellytykset ovat samat kuin kotimaisen tulon rahastoinnissa. Rahastoitava tulo on urheilutuloa, joka on sponsorituloa tai kilpailujen palkinto- ja starttirahoja. 

Ulkomaisista sponsorituloista on myös oltava kolmikantasopimus urheilijan, sponsorin ja lajiyhdistyksen kesken. Kolmikantasopimuksen kopio on toimitettava rahastoon.
Ulkomaisista palkinto- ja starttirahoista tulee aina olla selvitys, jonka urheilija antaa rahastoon. 

Siirto rahastoon
Raha maksetaan ulkomailta suoraan rahaston tilille tilisiirtona. Maksutietoihin kirjataan urheilijan nimi. Jos raha on maksettu käteisellä, urheilija vaihtaa valuutan ja tekee euromääräisen tilisiirron rahaston tilille kotimaassa. 
Jos urheilija siirtää valmennusrahastoon ulkomailla jo lähdeverotettua tuloa, pidätettyä veroa ei voi laskea hyväksi verovuoden muista tuloista. Urheilijan ei näin ollen kannata siirtää valmennusrahastoon ulkomailla lähdeverotettua urheilutuloa, vaan ottaa ulkomaantulo verovuoden verotettavaksi tuloksi ja vaatia ulkomaille maksettu vero hyvitettäväksi kotimaan ansioverotuksessa.