Rekrytointitapahtumat

Seuran näkyvyyden kannalta on edullista järjestää kilpailuiden lisäksi myös muita tapahtumia. Tällaisia tapahtumia voivat olla erilaiset liikuntapäivät lapsille ja nuorille, joissa he pääsevät tutustumaan seuran toimintaan.

Näissä tapahtumissa - niin kuin kilpailuissakin - yhteistyökumppaneiden näkyvyys täytyy huomioida. Tapahtuman suunnittelu tulee aloittaa hyvissä ajoin ja sopia, kuka hoitaa minkäkin asian. Koko järjestelyiden ajan suositeltavaa olisi dokumentoida kaikki asiat, jotta jatkossa samankaltaisen tapahtuman järjestäminen olisi helpompaa. Tapahtumaan tulijoille tulee antaa selkeät ohjeistukset saapumisesta ja tapahtuman tarjonnasta.

Tapahtumien jälkeen kannattaa palata vielä tapahtuman kulkuun ja kirjata ylös mahdolliset puutteet ja asiat, joiden organisointi täytyy muuttaa. Tällä tavoin pystytään seuraavalla kerralla ennakoimaan ja luomaan vielä parempi tapahtuma. Myös tapahtumiin osallistuneiden palautteen kerääminen on hyödyllistä, jotta tapahtumaa voidaan lähteä kehittämään vierilijan näkökulmasta.

Jotta yksittäisestä tapahtumasta olisi hyötyä seuralle pidemmäksi aikaa, esimerkiksi uusien harrastajien myötä, on hyvä miettiä, millä tavoin saadaan jatkumoa tapahtumalle. Tässä esimerkki tapahtumaa seuraavasta viestintäpolusta:

Seura järjestää yhdessä Hiihtoliiton kanssa Lasten Lumipäivät.
Tapahtumaan rekrytoidaan osallistujiksi koululuokkia päivätapahtumiin.

Iltatapahtumaa markkinoidaan koulujen kautta perheille, sekä mahdollisesti seuran omissa kanavissa ja paikallisessa mediassa. Iltatapahtuma on siis avoin kaikille ja sen yhteydessä on helppo saada näkyvyyttä seuran toiminnoista.

 


Iltatapahtumassa on erinomainen sauma markkinoida seuran omia lumilajikouluja kävijöille. Lasten Lumipäiviä seuraavalla viikolla on hyvä aloittaa uusi lumilajikoulu tai kutsua, jo käynnissä oleviin kouluihin, mukaan uusia perheitä. Tämän tueksi on luotu Tuiskun koulut: Mäkikotka-, Latukone-, Amppari- sekä Lumilajikoulu, joita seuroilla on mahdollisuus järjestää. Tuiskun koulut ovat Lasten Lumipäivien jälkeen erinomainen ensiaskel lapselle uuteen harrastukseen ja seuran pariin!

 

 

 

 

 

 

 

Tutustu tapahtumiin, joita seurasi voi järjestää: Lumilajit liikuttavat sekä World Snow Day.