Uutisen päiväys

9.3.2011← Takaisin

SM 50 km osallistumisoikeudet ja villit kortit

  Seuraavilla hiihtäjillä on osallistumisoikeus Kuopion SM-hiihtojen miesten 50 km:n kilpailuun 27.3.2011. Osallistumisoikeuden saa, kun on hiihtänyt viimeisen 365 päivän aikana ennen ilmoittautumispäivää yhdessä FIS-kilpailussa alle 120 pistettä. Listaa täydennetään viidellä villillä kortilla anomusten perusteella 16.3. Anomukset tulee tehdä Ilkka Jarvalle 14.3. mennessä, ilkka.jarva@vuokattisport.fi

   

  SM 50 km, osallistumisoikeudet 
   
  Aalto Matti
  Ahokas Niila
  Antila Timo
  Artemyev Alexander
  Blomqvist Robert
  Colliander Niklas
  Ekstam Tomi
  Ekstrand Henrik
  Eriksson Robin
  Gustafsson Joachim
  Gustafsson Johan
  Haahti Antti
  Hakala Matti
  Hakola Ristomatti
  Halonen Juho
  Harju Mikko
  Heikkinen Juho
  Heikkinen Matti
  Heinonen Pasi
  Hietaoja Tapani
  Hiidensalo Olli
  Hiironen Matti
  Holm Jari
  Hovila Hannu
  Huhta Jari
  Huopana Tuomas
  Hyttinen Antti
  Hyvärinen Kalle
  Hyvärinen Perttu
  Häkämies Antti
  Hänninen Arttu
  Härkönen Teemu
  Idström Reima
  Ijäs Aki
  Ikonen Risto
  Isola Markus
  Jaakkola Jari
  Jarva Olli
  Jauhojärvi Sami
  Jelonen Hneri
  Joutsen Jari
  Julin Staffan
  Junnila Ilkka
  Juuti Tuomas
  Jylhä Martti
  Kallio Vesa
  Kalliokoski Jari
  Kallioniemi Harri
  Kantoniemi Joonas
  Karjaluoto Heikki
  Kattilakoski Teemu
  Kaukanen Henri
  Kauppinen Aki
  Kemppainen Pekka
  Ketelä Toni
  Kinnunen Jouni
  Kinnunen Tuomas
  Kinnunen Ville
  Kirssi Antti-Markus
  Kittilä Kusti
  Koistinen Kalle
  Komu Jouni
  Komulainen Antti
  Kopakka Heikki
  Korhonen Jyri
  Korpela Heikki
  Koskela Niko
  Koutaniemi Mikko
  Kronberg Patrick
  Kuhno Jari
  Kuisma Sami
  Kuopus Sauli
  Kuorelahti Topi
  Kuusela Mikko
  Kylmälä Matti
  Kymäläinen Kimmo
  Lallukka Juha
  Lampinen Antti
  Lassila Kalle
  Lavonen Tommi
  Lehtinen Aki
  Lehtola Tomi
  Lehtonen Lari
  Lindell Jonas
  Lindroos Erik
  Loukusa Heikki
  Luusua Ari
  Lähdemäki Sami
  Lövdahl Victor
  Maaranen Mikko
  Maunuksela Ville
  Mikkolainen Juha-Matti
  Mikkonen Juho
  Mononen Janne
  Mursu Esa
  Mustonen Mikko
  Myllykoski Tuomas
  Mäki-Heikkilä Rikhard
  Mänttäri Marko
  Nevala Matti
  Nevalainen Petri
  Niemi Harri
  Niittylahti Tuomo
  Nilsson Markus
  Niskanen Iiro
  Niskanen Iivo
  Nissinen Petteri
  Nousiainen Ville
  Nurminen Timo
  Nuuttila Olli-Pekka
  Närväinen Toni
  Nättinen Niko
  Oinonen Samuli
  Ojala Jukka-Pekka
  Ojanen Simo-Viljami
  Ojansivu Antti
  Ojasalo Joonas
  Oksanen Ville
  Paakkonen Lasse
  Pajunoja Aki
  Palo Jukka
  Palosaari Heikki
  Parhiala Tuomas
  Peltonen Antti
  Pelttari Pasi
  Pentsinen Anssi
  Penttilä Petteri
  Penttinen Jarkko
  Petäsnoro Rami
  Piiroinen Sami
  Piminäinen Mika
  Pintamo-Kenttala Keijo
  Pirttijoki Ville
  Poikela Jari
  Pollari Jussi-Pekka
  Priks Morten
  Pukki Tapio
  Puurunen Paavo
  Pääkkönen Pekka
  Pörsti Lasse
  Pörsti Markus
  Ramstedt Thomas
  Randelin Kimmo
  Rantanen Mikko
  Rantasalo Teemu
  Riihivuori Tomi-Pekka
  Riipinen Hannu
  Rintala Jani
  Rissanen Jarmo
  Rossi Jere
  Ruuskanen Niko
  Rytkönen Iiro
  Saarela Jaakko
  Saarela Ville-Petteri
  Saksa Tuomas
  Schwarz Alexander
  Schwarz Daniel
  Seppä Esa
  Seppä Joni
  Seppänen Atte 
  Seppänen Jonne
  Sihvola Juho
  Similä Tero
  Simola Jani
  Simula Jussi
  Sinijärvi Markus
  Sjölund Oskar
  Stenbäck Janne
  Storvall Eric
  Strandvall Matias
  Sundberg Sam
  Sundqvisti Jan-Erik
  Suokko Samuli
  Suortti Juuso
  Suutari Vesa-Pekka
  Syväjärvi Niila
  Taipale Kuisma
  Takomo Marko
  Teisala Hannu
  Tervo Janne
  Tiainen Topias
  Tiilikainen Tino
  Toivanen Ahti
  Tolvanen Olli-Pekka
  Turunen Tero
  Tuukkanen Ville
  Ukkola Jesse
  Uusivirta Risto
  Vanhapiha Jukka
  Varis Kari
  Varis Timo
  Vesterinen Ville
  Vilhunen Esa
  Virtanen Teemu
  Vajanato Vili
  Vuoti Sami
  Välimäki Markus
  Väänänen Jesse

   

  Lisäksi Suomen Maastohiihto ry on myöntänyt viisi villiä korttia anomusten perusteella:

   

  Mika Hartikainen

  Hannu Kirstinä

  Jukka Hartonen

  Johannes Kohonen

  Tuomas Säkkinen