Uutisen päiväys

20.11.2015← Takaisin

Seuratoiminnan kehittämistuen haku on käynnissä

  Seuratuen haku avautui 19.11.2015 klo 13.00 ja haku tehdään sähköisenä osoitteessa: www.seuraverkko.fi Haku päättyy 18.12.2015 klo 16.15.

  Haku tehdään sähköiseen järjestelmään kaksivaiheisena. Seurat täyttävät hakemuksen sähköisesti, jonka jälkeen tulostavat valmiin hakemuksensa toimittaen sen ministeriöön.

  Seuran on ensin pyydettävä käyttäjätunnukset seuraverkkoon ja tämän jälkeen seura pääsee täyttämään omia tietojaan ja tekemään hakemusta. Osoite seuraverkkoon on: www.seuraverkko.fi
  Seuroja palvelee hakemuksen täyttöön liittyvissä Seuraverkon käyttöasioissa Seuraverkon helpdesk!

  Seuratuen hakemisessa korostetaan sitä, että sähköisen haun lisäksi lomake on tulostettava järjestelmästä ja postitettava ministeriöön. Lisäksi on syytä korostaa, että varsinaiset hakuohjeet löytyvät ministeriön sivuilta ja ne tulee siis lukea huolellisesti!

  Seuratoiminnan kehittämistuesta yleisesti

  Avustus on tarkoitettu urheilu- ja liikuntaseurojen perustoiminnan kehittämiseen. Seuratuen avulla vahvistetaan seuratoiminnan laatua, kehitetään ja uudistetaan perustoimintaa, sekä mahdollistetaan liikunnan harrastaminen taloudellisesti erityisesti lapsille ja nuorille. Seuratuen avulla vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja tuetaan seurojen tekemää vapaaehtoistyötä. Seuratuen avulla edistetään monimuotoisen liikunnan kansalaistoiminnan toteutumista.

  Vuoden 2016 seuratuen pääpainotukset ovat lasten ja nuorten matalan harrastuskynnyksen toiminnassa, innovatiivisissa kokeiluissa, monipuolisuuden lisäämisessä uusien lajien kautta tai oman lajitoiminnan sisällä sekä harrastustoiminnan kehittämisessä. Seuratuen avulla voi myös vahvistaa toiminnan laatua ja yhteisöllisyyttä sekä tukea vapaaehtoistyötä. Seuratukea voi hakea joko toiminnalliseen kehittämiseen tai palkkaustukeen ja hanke voi olla pituudeltaan yhden tai kahden vuoden mittainen.

  Tärkeitä huomioita hankehakemuksessa:

  Kaikki vaaditut lomakkeet tulee olla täytetty ohjeiden mukaisesti. Avustettavan toiminnan tulee alkaa vuoden 2016 aikana, seuran johto on sitoutunut hankkeeseen ja hankkeessa on selkeä toimintasuunnitelma sekä mitattavat, selkeät ja realistiset tavoitteet. Hankkeella tulee olla myös merkittävä omarahoitusosuus (vähintään 25%) ja hankkeen kohtuukustannukset (alle 50€ / kk) on huomioitu liikkujalle.

  Tärkeää hakemuksessa on huomioida myös, että taloussuunnitelma on realistinen ja avattu, seuran hallituksen päätös hankkeesta on ajoissa hoidettu, palkkatukea hakevien toimenkuvat on kirjattu hakemukseen ja monen vuoden hakemuksessa kullekin vuodelle on oma selkeä toimintasuunnitelmansa.

  Vuoden 2016 hankkeiden tavoitteet ja painopisteet:

  • mahdollistaa liikunnan monipuolinen harrastaminen
  • edistää yhdenvertaisia, tasa-arvoisia ja saavutettavia liikunnan harrastusmahdollisuuksia
  • edistää liikunnallisen elämäntavan omaksumista ohjatun seuratoiminnan kautta
  • edistää koko perheen liikkumista (perheliikunta)
  • mahdollistaa syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten harrastaminen urheiluseurassa
  • ehkäistä drop outia pitämällä nuoret mukana toiminnassa urheilijoina, liikkujina ja seuratoimijoina
  • edistää maahanmuuttajalasten kotouttamista liikunnan avulla
  • vahvistaa yhteisöllisyyttä ja vapaaehtoistoiminnan merkitystä, sekä lisätä osaamista
  • edistää monipuolista ja laadukasta seuratoimintaa
  • hillitä harrastamisen kustannuksia ja osallistumismaksuja lasten ja nuorten liikunnassa
  • lisätä lasten ja nuorten harrastajamääriä ja -ryhmiä seuroissa
  • innovatiivisten, täysin uudenlaisten toimintamallien kehittäminen

  Hakemusten suositellaan käyvän lajien sparraajilla ennen lähettämistä, jotta varmistetaan paras mahdollinen lopputulos ja seuratukipäätös.

  Lajien sparraajat:  

  Hiihtoliitto (maasto, mäki-yh): Seuratoiminnan kehittäjä Henna Sivenius 0400 997 418 henna.sivenius@hiihtoliitto.fi  (2.- 9.12. sparraus vain sähköpostitse)

  Ski Sport Finland ry: Seurapalvelut - alppi- ja freestylehiihto Minna Karhu 044 0211 024 minna.karhu@skisport.fi

  Hakuohjeet kannattaa vielä lukea huolellisesti ministeriön sivuilta osoitteessa http://www.minedu.fi/OPM/Liikunta/liikuntapolitiikka/avustukset/Avustukset_seuratoiminnan_kehittamiseen.html?lang=fi

  Seuraverkko-palvelusta yleisesti

  Seuraverkko on seuratietojärjestelmä, johon seura täyttää Seuran tietojen ylläpito-sivulla tietyt perusasiat (seuratuen hakua varten pakolliset kentät/asiat on merkattu punaisella pallukalla) ja sitten erikseen omalla välilehdellään on seuratuen hakuun liittyvät lisätiedot (aikaisempi pakollinen seuratukiliitelomake). Seuratietoja jää siis Seuraverkkoon seuran omaksi tietokannaksi ja seura pääsee omilla käyttäjätunnuksillaan milloin tahansa näihin tietoihin käsiksi. Seuraverkko rakentuu eri tasoisten käyttäjätunnusten pohjalle. Oman seuran tietoihin pääsevät siis ainoastaan ne, jotka ovat hakeneet tunnukset kyseiselle seuralle.

  Seuraverkko on seuratietojärjestelmä, jota käyttävät tällä hetkellä jo muutamat kunnat ja kyseisten kuntien seurat. Kuntien käyttäjät (seurojen avustuksista vastaavat) ja Seuratuen osalta opetus- ja kulttuuriministeriön Seuraverkkokäyttäjät pääsevät kunnan / seuratuen työkaluihin ja näkemään tulleita avustushakemuksia, mutta eivät yksittäisten seurojen omia tietoja.