Uutisen päiväys

11.5.2010← Takaisin

Seuran muuttaminen tehtävä syyskuun loppuun mennessä

  Seuramuutot tulee tehdä 30.9. mennessä. Tulevalla kaudella 16 v ja nuorempien sarjoissa kilpailevat voivat vaihtaa seuraa ko. ajankohdan jälkeen, kuitenkin ennen ensimmäistä kilpailusuoritusta. Kilpailija saa kilpailukaudella (1.11.-31.5.) edustaa vain yhtä liiton jäsenseuraa. Kuitenkin 1.5. - 31.8. välisenä aikana liittoon asianmukaisesti ilmoitettu seuran vaihto tulee voimaan heti, kun se on liitossa kirjattu.

  Seuramuuton tekee kilpailijan uusi seura. Ilmoituksessa tulee ilmoittaa kilpailijan nimi ja isenssinumero sekä tieto uudesta ja vanhasta seurasta. Ilmoituksessa tulee olla seuran allekirjoitus. Mukana tulee olla vanhan seuran allekirjoittama esteettömyystodistus.

  Seuranmuuttolomakkeen voi ladata täältä.

  Seuranmuuttolupa

  Seuraa muuttavan kilpailijan on pyydettävä edustamaltaan seuralta todistus, että on esteetön
  edustamaan uutta seuraa eli ettei hänellä ole velvoitteita seuraansa kohtaan, kuten
  selvittämättömiä raha-asioita, lainavarusteita, kilpailukieltoa tms.

  Korvausvelvollisuudet

  Kilpailijan vanha seura on oikeutettu saamaan uudelta seuralta korvauksen väline- ja
  valmennusavusta, minkä seura on panostanut kilpailijaan seuranmuuttohetkeä edeltävänä 12
  kuukauden aikana. Ajankohta alkaa silloin, kun urheilija tai hänen uusi seuransa on ilmoittanut entiselle seuralle seuranmuuttoaikeista. Korvauksen piiriin eivät kuulu lisenssimaksu, osallistumismaksut eikä kilpailumatkakulut tai muut kilpailutapahtumaan liittyvät kulut.

  Korvaus on maksettava kahden viikon kuluessa siitä, kun vanha seura on esittänyt vaatimuksensa ja niihin liittyvät maksutositteet.

  Korvausvelvollisuus ei koske kilpailijoita, jotka kilpailevat tulevalla kaudella 16 v ja nuorempien sarjoissa.

  Toimenpiteet

  Seuramuutot esteettömyystodistuksin tulee olla kirjallisina Suomen Hiihtoliitossa 30.9. mennessä osoitteella Radiokatu 20, 00093 SLU.

  Mikäli 16 v ja nuorempien sarjassa kilpaileva tietää muuttavansa seuraa, toivomme siitä ilmoitusta myös syyskuun loppuun , jolloin lisenssi tai Skipassi pystytään kohdistamaan uudelle seuralle.

  Seuramuuttoon ja kilpailuedustukseen liittyvät viralliset säännöt löytyvät liiton kilpailusäännöistä. (I Yleiset määrittelyt/urheilijan oikeudet ja velvollisuudet/§6-11).