Koulutukset 2020

FIS-tason TD-koulutus

Kansainvälinen Hiihtoliitto järjestää vuosittain FIS TD–koulutuksen, joka toteutetaan vuorovuosina Pohjoismaissa ja Virossa. Koulutuskielenä on englanti. Peruskoulutus on kaksivuotinen sisältäen käytännön harjoittelua sekä tentin. FIS TD-lisenssin ylläpitämiseksi kansainväliseen koulutukseen tulee osallistua vähintään kerran neljässä vuodessa. 

Seuraava koulutustilaisuus järjestetään syksyllä 2021 Suomessa.

 

Kotimaan TD-kertauskoulutus

Suomen Hiihtoliitto järjestää vuosittain kotimaisen TD-kertauskoulutuksen. B-tason lisenssin ylläpitämiseksi kotimaiseen koulutukseen tulee osallistua vähintään kerran neljässä vuodessa.

Seuraava kertauskoulutus järjestetään etäkoulutuksena 21.-22.11.2020 Zoomin välityksellä. Koulutukseen ilmoittautuneille tullaan lähettämään Zoom-linkki. Ilmoittatuneen tulee varmistaa, että hänellä on käytössään toimiva internetyhteys.

Koulutuksen ohjelma.

Koulutusmateriaali

Ilmoittautuminen 15.11. mennessä Suomisportin kautta: https://www.suomisport.fi/events/10cf0079-a1b7-4c9e-8735-a7c5d353606c


B-tason TD-peruskurssi

Suomen Hiihtoliitto järjestää tarvittaessa B-tason TD-peruskoulutusta. Koulutusta on järjestetty eri puolella Suomea.
 

C-tason TD-peruskurssit

C-tason TD-peruskurssi on mahdollista suorittaa verkkokoulutuksena syksystä 2020 lähtien. Koulutus avataan lokakuun aikana Lumioppi-koulutusympäristöön. Lisätietoa tulossa pian.

Myös hiihtopiirit voivat järjestää C-tason TD-peruskursseja tai jonkin aihealueen täsmäkoulutuksia. Koulutuksesta kiinnostuneiden kannattaa ottaa yhteyttä omaan hiihtopiiriin / piirin TD-vastaavaan.


Edellinen koulutustaso tulee olla suoritettuna ennen seuraavalle tasolle siirtymistä. Koulutuksen lisäksi edellytetään myös käytännön taitojen harjoittelua TD- tai TDA–tehtävissä.