Säännöt

Alasivuilta löytyvät kansalliset ja kansainväliset kilpailusäännöt sekä seuramuuttosäännöt.


Perinteisen hiihtotavan sääntöuudistukset

  • TD-ryhmän suositus säännön soveltamiseen kotimaisissa kilpailuissa


ICR 343.8.1
Perinteisen hiihtotavan kilpailuissa sauvan pituus saa olla maksimissaan 83 % hiihtäjän pituudesta. Vapaan hiihtotavan kilpailuissa sauvan pituus voi olla maksimissaan yhtä suuri kuin hiihtäjän oma pituus.

Hiihtäjän pituus tulee mitata tasaisella alustalla seisten tason alareunasta pään korkeimpaan kohtaan hiihtokengät jalassa, ilman päähinettä.

Sauvan pituus mitataan sauvan kärjestä hihnan ylempään kiinnityskohtaan. Kaikki mittaustulokset pyöristetään lähimpään täyteen senttiin seuraavasti: vähemmän kuin 0,5 cm alempaan tasasenttiin ja 0,5 cm tai enemmän ylempään tasasenttiin.

ICR 343.12.1
Kaikissa kilpailumuodoissa sauvat saa vaihtaa ainoastaan silloin, jos sauva menee poikki tai rikkoutuu. Mikäli perinteisen hiihtotavan kilpailuissa vaihdetaan molemmat sauvat, tulee noudattaa sääntöä ICR 343.8.1.

Yhdistelmähiihdossa on kuitenkin sallittua vaihtaa molemmat sauvat välineiden vaihtoon tarkoitetuissa karsinoissa hiihtotapaa vaihdettaessa.

Sääntöä 343.8.1 kontrolloidaan kotimaassa kaikissa FIS-kilpailuissa, Suomen-mestaruuskilpailuissa ja Suomen Cupin osakilpailuissa. Kansallisten ja muiden pienempien kilpailujen sekä maratonhiihtojen osalta kontrolloinnista päättää kilpailun tuomarineuvosto.


Käytännön ohjeita:

Mittauksen suorittaminen:

Mikäli kilpailun taso tai tuomarineuvoston päätös (ks. edellä) edellyttää sauvan pituuden kontrollointia, on kilpailunjärjestäjän järjestettävä kilpailua edeltävänä ja/tai kilpailupäivänä urheilijoille mahdollisuus mitata oma pituus ja sauvan pituus. Urheilijan pituuden mittausta varten on oltava tasainen alusta (lattia, lava tmv.), jolla on mahdollista seisoa selkä seinää vasten hiihtokengät jalassa ilman päähinettä. Sauvan pituuden voi mitata samoilla välineillä säännön 343.8.1 mukaisesti.

Mittanauha on hyvä olla portaattomasti säädettävissä ja helposti luettavissa (esim. koulun terveystarkastuksissa käytettävä mittasysteemi).

Mittauspisteen läheisyyteen tulee kiinnittää näkyvälle paikalle taulukko, josta voi tarkistaa korkeimman sallitun sauvan pituuden suhteessa omaan pituuteen.

Valvonta:
Sauvan pituutta valvotaan satunnaisin pistokokein.

Sanktiot:

Mahdolliset rangaistukset tapauskohtaisesti tuomarineuvoston päätöksentekokaavion mukaisesti

  • mahdollista rangaistusta annettaessa huomioitava kilpailun ja kilpailijan taso sekä saavutettu hyöty
  • mikäli urheilija vaihtaa yhden sauvan, vaihdetun sauvan pituutta ei huomioida
  • mikäli urheilija vaihtaa molemmat sauvat, sovelletaan päätöksentekokaaviota

 

 

Ladattavat tiedostot: