Toimintalinjaukset fluorivoiteiden käytössä

Toimintalinjauksia ja niihin sisältyviä suosituksia päivitetään kausikohtaisesti. Päivityksissä hyödynnetään tutkimuksen ja tuotekehityksen tuottamaa tietoa sekä seurataan FIS:n ja soveltuvin osin myös IBU:n suositusten kehittymistä.

Sisällys:

 1. Fluoriyhdisteet ja niiden käyttö suksivoiteissa
 2. Suomen Hiihtoliiton toimenpiteet fluoriyhdisteiden terveys- ja ympäristövaikutusten vähentämiseksi
 3. Suomen Hiihtoliiton suositukset lasten ja nuorten suksista ja voiteista
 4. Suomen Hiihtoliiton suositukset vastuullisille suksien voitelijoille ja kilpailujen järjestäjille
   

1. Fluoriyhdisteet ja niiden käyttö suksivoiteissa - Mitä fluoriyhdisteet ovat / Mistä on kysymys?

 • Perfluoratut alkyyliyhdisteet (PFAS-yhdisteet) ovat synteettisiä yhdisteitä, joissa hiilivetyketjun kaikki vetyatomit on korvattu fluorilla. 
 • PFAS-yhdisteet ovat ympäristölle ja terveydelle haitallisia (biokertyviä luonnossa ja yhdisteille altistuvissa henkilöissä). Ne on määritelty ympäristömyrkyiksi (THL).
 • PFAS-yhdisteitä käytetään monissa kuluttajatuotteissa niiden vettä, likaa ja rasvaa hylkivien ominaisuuksien vuoksi sekä palonestoaineina. Tunnetuimpia PFAS-yhdisteiden käyttökohteita ovat esimerkiksi paistinpannut, vettähylkivät tekniset vaatteet ja suksivoiteet. 
 • Fluorivoiteet sisältävät PFAS-yhdisteitä.

C8- ja pidempiketjuisten fluoriyhdisteiden valmistus kielletään EU:n alueella maaliskuun 2020 alusta alkaen. Käytännössä C8-yhdistettä käytetään pulvereiden ja fluoripinnotteiden valmistuksessa. Asetuksen voimaantulon jälkeen lyhempiketjuisten fluoriyhdisteiden käyttö on kuitenkin sallittua esimerkiksi LF- ja HF-vahoissa. Voiteiden myyntiin rajoitus tulee voimaan heinäkuun 2020 alusta. Kansainvälinen Hiihtoliitto FIS on tehnyt periaatepäätöksen kieltää ko. yhdisteet kilpailutoiminnassa, mutta kiellon tarkkaa toteutustapaa ja -aikataulua sekä valvontaa valmistellaan vielä. Kielto koskee kaikkia lumilajeja, joissa suksia tai lautoja voidellaan.
 

2. Suomen Hiihtoliiton toimenpiteet fluoriyhdisteiden haitallisten terveys- ja ympäristövaikutusten vähentämiseksi 2019 →

 1. Toimintalinjausten laatiminen
 2. Yleisen tiedon lisääminen ja faktojen esilletuominen
 3. Kansainvälisen Hiihtoliiton (FIS) linjausten selvittäminen ja kansainväliseen keskusteluun vaikuttaminen
 4. Hiihtoliiton toimintalinjausten ja suositusten tekeminen ja niiden käyttöönotto valmennus- ja kilpailutoiminnassa
 5. Yhteistyö muiden maiden kanssa, jotka valmistelevat kansallisia ohjeistuksia fluorittoman hiihdon edistämiseksi
 6. Suositukset lasten ja nuorten suksivoiteista
 7. Suositukset kilpailujen järjestäjille voidejätteen lajittelusta


3. Suomen Hiihtoliiton suositukset lasten ja nuorten suksista ja voiteista kaudella 2019-2020

3.1. Alle 12-vuotiaat 

 • Suksiparien määrä: 1 pari / hiihtotapa.
 • Suositellaan kokonaan fluorittomien voiteiden käyttöä. Muun muassa fluorittomat pikaluistot ja -pidot ovat hyvä ja helppo tapa voidella suksia.

3.2. 13-16 -vuotiaat (Hopeasompa-ikäiset)

 • Suksiparien määrä: 1-2 paria/hiihtotapa (vesikelille ja lumikelille).
 • Harjoittelussa suositellaan kokonaan fluorittomien voiteiden käyttöä. 
 • Kilpailuissa suositellaan fluorittomien voiteiden tai korkeintaan fluoripuristeiden käyttöä fluoripulvereiden sijaan. Valtakunnallisissa Hopeasompa-finaaleissa ei kuitenkaan ole rajoitteita fluorituotteiden käytössä kuluvalla kaudella.

3.3. Suositukset seuroille ja piireille 

 • Seuroja ja piirejä rohkaistaan kokeilemaan ja järjestämään yksi kansallinen tai piirikunnallinen hiihtokilpailu, jossa kaikki alle 16-vuotiaat kilpailijat hiihtävät fluorittomilla voiteilla.
 • Seuroja kannustetaan järjestämään omia sarjahiihtojaan fluorittomina kilpailuina. Kilpailujen yhteydessä seuran voiteluvastaava voi esimerkiksi päättää, mitä voidetta käytetään tai kilpailun yhteydessä järjestetään samanlainen fluoriton voitelu osallistujille.
 • Seurat  järjestävät hiihtäjille ja vanhemmille voiteluopastusta, jossa korostetaan myös voiteluturvallisuutta.
   

4. Suomen Hiihtoliiton suositukset suksien voitelijoille ja kilpailujen järjestäjille voiteluturvallisuuden edistämiseksi

4.1. Seurojen ja urheilijoiden suksihuoltajat

 • Fluorivoiteiden terveysriskit ovat niitä käyttävien tiedossa ja niistä jaetaan tietoja seurojen toiminnassa.
 • Työturvallisuusohjeiden noudattaminen (erityisesti urheilijoiden ja suksihuoltajien suojautuminen ja suojaaminen PFAS-yhdisteiltä).
 • Käytännön toimintasuositukset voitelijoille/huoltajille.
 • Riittävä ilmanpuhdistus ja -vaihto voitelutiloissa. Ilmanpuhdistimien käyttö terveydelle haitallisten epäpuhtauksien suodattamiseksi.
 • Suojavälineiden käyttö (voiteluhansikkaat, aktiivihiilimaskien/moottorimaskien käyttö).

4.2. Suomen Hiihtoliiton maajoukkueen suksihuolto

 • Voitelurekan suksien huoltotilat on suunniteltu turvallisiksi suksihuoltajien ja urheilijoiden kannalta.
 • Käytössä on koneellinen tehokas ilmanvaihto ja -puhdistus. Lisäksi jokaisessa voitelupisteessä on erillinen ilmanpoisto.
 • Voideltaessa käytetään aina moottorimaskeja.
 • Voiteluraudoissa ja -harjoissa on erilliset imurit, joilla kerätään hiukkasia ja kaasuja heti niiden muodostumisen yhteydessä.
 • Työturvallisuusohjeistusta käydään säännönmukaisesti läpi ja sen noudattamista seurataan.

4.3. Suositukset yleisiin voitelutiloihin ja kilpailujen järjestäjille

 • Riittävän ilmanpuhdistuksen ja -vaihdon järjestäminen voitelutiloihin ilmanlaadun parantamiseksi. 
 • Voidejätteen lajittelu voitelutiloissa:
  • Kilpailutapahtumassa osallistujien ja voitelijoiden ohjeistus voidejätteen lajittelussa tämän ohjeistyksen mukaisesti.
  • Mahdollistetaan suksien voitelutiloissa sekajätteen ja voidejätteen lajittelu järjestämällä voitelutiloihin 2 erillistä roska-astiaa.
  • Voidejäteastiat ja -säkit merkataan punaisella, esim. ilmastointiteipillä.
  • Voitelujäte toimitetaan paikkakunnan kierrätyspisteeseen ongelmajätteenä (yksityishenkilöillä maksuton).