Koulutus

Kuka voi hakeutua TD:ksi?

Jokainen maastohiihdosta kiinnostunut henkilö voi hakeutua TD-koulutukseen. Tärkeää olisikin, että TD:ksi hakeutuisi eri sektoreilla työskenteleviä ihmisiä (entiset urheilijat, kilpailuja järjestävät henkilöt, ATK-osaajat jne.), jotta toimintaan saataisiin mahdollisimman laajaa näkemystä. Koulutus ja tehtävissä toimiminen antavat hyviä työkaluja myös kilpailun järjestämiseen. TD-toiminta on erittäin mielenkiintoinen ja haastava tapa olla mukana hiihtomaailmassa!

Koulutuksen portaat

TD-ura alkaa C-tason TD-kurssin suorittamisella omassa hiihtopiirissä. C-tason jälkeen on mahdollista suorittaa kansallinen B-tason tutkinto, joka järjestetään Suomessa keskimäärin joka toinen vuosi. B-tasolta voi edelleen edetä FIS-tason kansainväliseen tutkintoon, joka järjestetään vuorovuosin Pohjoismaissa ja Virossa.

C-tason TD

C-tason TD-koulutusta järjestävät hiihtopiirien TD-vastaavat ja heille voi myös ilmoittaa halukkuutensa kouluttautumiseen. Koulutus on yksipäiväinen. Koulutuksen tavoitteena on, että osallistujat perehtyvät kilpailun järjestämiseen ja toimintoihin liittyviin sääntöihin ja vaatimuksiin niin, että voivat kurssin jälkeen toimia TD-tehtävissä piirinmestaruuskilpailuissa ja vastaavissa piirin alueella järjestettävissä kilpailuissa.

B-tason TD

B-tason TD-koulutusta järjestää SHL:n maastohiihdon TD-ryhmä. B-tason koulutuksista ilmoitetaan SHL:n nettisivuilla ja seuratiedotteissa. Koulutus on viikonlopun mittainen. B-tason kurssin tavoitteena on syventää osaamista niin, että on mahdollista toimia TD:nä muissa kuin kansainvälisissä FIS-kilpailuissa.

FIS TD

FIS-tason TD-koulutusta järjestää Kansainvälinen Hiihtoliitto FIS vuorovuosin Pohjoismaissa ja Virossa. Koulutuskielenä on englanti. Koulutus on kaksivuotinen kokonaisuus, joka alkaa FIS TD-seminaariin osallistumisella. Tämän jälkeen on kahden vuoden harjoittelujakso, jolloin FIS TD-kandidaatti toimii kotimaassaan kokeneemman FIS TD:n assistenttina FIS-tason kilpailutapahtumissa. Harjoittelujakson jälkeen kandidaatin tulee osallistua uudelleen FIS TD-seminaariin, missä suoritetaan lyhyt suullinen esitys annetusta aiheesta. FIS-tason koulutuksesta tiedotetaan SHL:n nettisivuilla. FIS-tason TD-koulutuksen suorittanut henkilö saa pätevyyden toimia TD:nä missä tahansa FIS:n alaisissa maastohiihtokilpailuissa.

TD-lisenssin ylläpito

FIS- ja B-tason lisenssin ylläpitäminen / TD-tehtävien saaminen edellyttää osallistumista koulutuksiin vähintään kerran neljässä vuodessa. Näin varmistetaan, että jokaisella TD:llä on uusin ja päivitetty tieto käytössään. B-tason kertauskurssit järjestetään vuosittain Suomessa (SHL/Sääntöryhmä). FIS-tason kertauskurssi järjestetään vuosittain Pohjoismaissa ja Virossa (FIS vastaa).