Uutisen päiväys

12.8.2014← Takaisin

Seuran muuttaminen tehtävä syyskuun loppuun mennessä

  Seuramuutot tulee tehdä 30.9. mennessä. Kilpailija saa kilpailukaudella (1.10.–30.9.) edustaa lajikohtaisesti vain yhtä liiton jäsenseuraa. Kuitenkin 1.5. - 31.8. välisenä aikana liittoon asianmukaisesti ilmoitettu seuran vaihto tulee voimaan heti, kun se on liitossa kirjattu.

  16 v ja nuorempien sarjoissa kilpailevat voivat vaihtaa seuraa ko. ajankohdan jälkeen, kuitenkin ennen ensimmäistä kilpailusuoritusta.

  Seuramuuton tekee kilpailijan uusi seura. Ilmoituksessa tulee ilmoittaa kilpailijan nimi ja lisenssinumero sekä tieto uudesta ja vanhasta seurasta. Ilmoituksessa tulee olla seuran allekirjoitus. Mukana tulee olla vanhan seuran allekirjoittama esteettömyystodistus. Esteettömyystodistus voi olla vapaamuotoinen.

  Seuramuuttolomakkeen voi ladata täältä.

  Seuramuuttolupa

  Seuraa muuttavan kilpailijan on pyydettävä edustamaltaan seuralta todistus, että on esteetön edustamaan uutta seuraa. Kilpailijalla ei saa olla keskeneräisiä velvoitteita seuraansa kohtaan, kuten selvittämättömiä raha-asioita, lainavarusteita, kilpailukieltoa tms.

  Korvausvelvollisuudet

  Kilpailijan vanha seura on oikeutettu saamaan uudelta seuralta korvauksen väline- ja valmennusavusta, minkä seura on panostanut kilpailijaan seuramuuttohetkeä edeltävänä 12 kuukauden aikana. Ajankohta alkaa silloin, kun urheilija tai hänen uusi seuransa on ilmoittanut entiselle seuralle seuranmuuttoaikeista. Korvauksen piiriin eivät kuulu lisenssimaksu, osallistumismaksut eikä kilpailumatkakulut tai muut kilpailutapahtumaan liittyvät kulut.

  Korvaus on maksettava kahden viikon kuluessa siitä, kun vanha seura on esittänyt vaatimuksensa ja niihin liittyvät maksutositteet.

  Korvausvelvollisuus ei koske kilpailijoita, jotka kilpailevat tulevalla kaudella 16 v ja nuorempien sarjoissa.

  Toimenpiteet

  Seuramuutot esteettömyystodistuksin tulee olla kirjallisina Suomen Hiihtoliitossa 30.9. mennessä osoitteella Radiokatu 20, 00093 VALO.

  Mikäli 16 v ja nuorempien sarjassa kilpaileva tietää muuttavansa seuraa, toivomme siitä ilmoitusta myös syyskuun loppuun mennessä, jolloin lisenssi tai Skipassi pystytään kohdistamaan uudelle seuralle.

  Seuramuuttoon ja kilpailuedustukseen liittyvät viralliset säännöt löytyvät liiton kilpailusäännöistä. (I Yleiset määrittelyt/urheilijan oikeudet ja velvollisuudet/§6-11).