Uutisen päiväys

4.9.2012← Takaisin

Valmentajakouluttajien koulutuksesta uusia tuulia I-tason koulutukseen

Maastohiihto ry koulutti keväällä huhtikuussa ja syksyllä elokuussa I-tason valmentajakoulutusten kouluttajia. Piireillä oli mahdollisuus lähettää valitsemansa kouluttaja näihin tilaisuuksiin ja tavoitteena on ollut, että koulutuksen johdosta I-tason koulutus koko Suomen alueella yhtenäistyisi ja lisäksi uusimmat toimintatavat tulisivat laajaan käyttöön ja samalla koulutuksesta tulisi entistä vaikuttavampi.

Ähtäriläiset Janne Muhonen ja Markku Autio osallistuivat molempiin koulutuksiin. Huhtikuussa koulutettavat pääsivät vaikuttamaan sisältöihin ja elokuussa keskityttiin enemmän koulutuksessa käytettäviin toimintatapoihin.

”Olen huomannut, että uusia innokkaita hiihtäjiä olisi tulossa lajin pariin, mutta aika vähän on valmentajia, jotka ottaisivat valmennusvastuuta – etenkin seurojen hopeasompaikäiset jäävät usein ilman valmentajaa. Tähän syynä on se, ettei I-tason valmennuskoulutusta ole järjestetty viime vuosina tarpeeksi” Janne Muhonen arvioi maastohiihdon valmennuskoulutuksen tarvetta.

Uusilla tavoilla vaikuttavuutta ja varmuutta valmennukseen

Kouluttajakoulutuksen yhtenä tarkoituksena on ollut tuoda uusia koulutusmalleja kouluttajien tietoon, jotta koulutuksesta syntyisi vaikuttavampi ja osallistujat saisivat koulutuksesta selkeästi enemmän työkaluja valmennustilanteeseen.

Markku Aution mielestä uusi koulutus herättää varmasti keskustelua ja haastaa koulutettavia prosessiin, jonka avulla he oppivat paremmin uusia asioita. ”Tämä on hyvä uusi suunta ja tällaisessa muutoksessa on mielenkiintoista olla mukana, on myös hienoa huomat kuinka pienistä palasista, erilaisista ideoista ja mielipiteistä kasaantuu jotakin uutta.” Autio kertoo.

Molemmat haluavat olla mukana kehittämässä maastohiihdon koulutuksia ja toivovat pääsevänsä mahdollisimman pian kouluttamaan uudella tavalla I-tason valmentajia.

”Koulutussysteemissä on nyt selkeä linjaus, millä koulutus viedään koko Suomessa läpi. Lisäksi kouluttajille pidetään jatkossakin koulutusta ja saadaan niissä kehittyneet koulutusmallit jakoon kaikille kouluttajille” Muhonen kommentoi uutta koulutusmallia.

Tulevaisuudessa molemmat haluaisivat nähdä, että I-tason koulutus vetäisi porukkaa kaikissa piireissä joka vuosi ja samalla seuratyö kehittyisi ja lisää harrastajia tulisi mukaan hiihtoon.

Lisätietoja koulutuksesta näet täältä.