Uutisen päiväys

24.8.2018← Takaisin

Urlus-säätiö palkitsi pääkaupunkiseudun hiihtoseuroja - mittava taloudellinen tuki seuratyöhön

Urlus-säätiö jakoi keskiviikkona rahallista tukea pääkaupunkiseudun nuorten hiihtoharrastukselle. Palkittuja seuroja ovat Vantaan Hiihtoseura, jonka nuorisotyöhön myönnetyn palkinnon suuruus on 25 000€ sekä Espoon Hiihtoseura, Pakilan Veto ja Keravan Urheilijat kaikille 15 000€.

Palkintojenjakotilaisuudessa Helsingin Suomalaisella Klubilla Urlus-säätiön puheenjohtaja Mikko Koskimies esitti perusteluina, että vuoden 2018 Urlus-palkinnon saajat ovat panostaneet erityisen vahvasti lasten ja nuorten toimintaan. Lisäksi jokaisella seuralla on oma painopistealueensa, joka nousi palkinnon perusteluissa vahvasti esille.

Pakilan Veto on viimeisten kahden vuoden aikana kehittänyt aktiivisesti nuorisotoimintaansa. Lisäksi seura on muiden pääkaupunkiseudun hiihtoseurojen tapaan tehnyt yhteistyötä Kansainvälisen Hiihtokoulun kanssa tarjoten maahanmuuttajalapsille mahdollisuuden jatkaa hiihtoharrastusta hyvässä seurassa taitojaan kehittäen. Parhaillaan Pakilan Veto analysoi toimintaansa ja valmistautuu Tähtiseura-auditointiin, jonka tavoitteena on laadun parantaminen kaikilla seuratoiminnan osa-alueilla.
 
"Tähtiseura auditoinnin lisäksi tulevan kauden tavoitteemme koskevat urheilullista menestystä sekä laajemmin maastohiihdon edistämistä sekä erityisesti lasten ja nuorten matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksien lisäämistä omalla alueellamme", kertoo Pakilan Vedon puheenjohtaja Visa Palonen.

Urlus-palkinnon turvin Pakilan Veto uskoo pystyvänsä saavuttamaan asetetut tavoitteet. Palkintovarat kohdistuvat suoraan lasten ja nuorten monimuotoiseen harrastustoimintaan.

"Kauden 2018-2019 keskeisinä tavoitteinamme ovat entistä laadukkaampi ja monimuotoisempi kilpa- ja harrastajahiihtäjien valmennus, seuran taloudellisen tilanteen vahvistaminen, uuden ”matalan kynnyksen" harrastajaryhmän perustaminen, seura-aktiivisuuden lisääminen sekä PaVen tulevaisuuden ”kotipesän” suunnittelun käynnistäminen. Kotipesä-tavoitteemme liittyy sekä yhteisen kokoontumispaikan saamiseen että Paloheinän alueen maastohiihto-olosuhteiden kehittämiseen", jatkaa Palonen. 

Vantaan Hiihtoseura on kasvattanut toimintaansa ja se on pystynyt panostamaan niin harraste- kuin kilpahiihtoon lasten ja nuorten toiminnassa. Systemaattisen kehitystyön tuloksena niin viikottaisten hiihtolajeja kokeilevien kuin viikkoharjoituksissa säännöllisesti harjoittelevien määrät ovat jatkuvasti kasvaneet.

Espoon Hiihtoseura on ollut vahva nuorten kilpaurheilun toimija. Enenevässä määrin myös harrastehiihdon toimiin panostanut EHS on kasvanut ja kehittynyt ja on tällä hetkellä yksi merkittävistä nuorisotoimijoista pääkaupunkiseudulla.

Keravan Urheilijat, joka on keskeinen toimija Uusimaalla, on viimeisten vuosien aikana liikuttanut koululaisia, kehittänyt toimintaolosuhteita ja tarjonnut heille laadukkaita hiihtolajikokeiluja viikoittaisen kilpa- ja harrastetoiminnan lisäksi. Toiminnan kehittämisen tuloksena seura on varmistanut laadukkaat harjoitukset osaavien valmentajien toimesta. Tavoitteena on laajentaa toimintaa myös alueellisesti.

Hiihtoliiton puolesta tilaisuudessa kiitos-sanat sekä Urlus-säätiölle että seuroille lausui Hiihtoliiton puheenjohtaja Markku Haapasalmi. Hiihtoliiton tuki seuroille on suurelta osin toimintamallien jakamista, palvelujen ja työkalujen tuottamista sekä sparraamista. Luonnollisesti Urlus-säätiön jakama taloudellinen tuki mahdollistaa seuroille näiden toimintamallien omaksumisen ja toteuttamisen käytännössä.

"Hiihtoliiton toiminnan näkyvin osa on luonnollisesti huippu-urheilu, mutta kriittisiin toimintoihimme kuuluu toki myös seurojen tukeminen erilaisin toimin. Ilman hyvin toimivia hiihtoseuroja, ei kasva uusia Iivoja ja Kristoja joukkueisiimme. Viime talven kaltaisten lumisten talvien sattuessa kohdalle, on myös nähtävissä pääkaupunkiseudun potentiaali hiihdon harrastamisessa. Ladut olivat ahkerassa käytössä", sanoi Haapasalmi keskiviikkoisessa tilaisuudessa.

Urlus-Säätiö on perustettu vuonna 1951 ja säätiön perustamisvarallisuus oli lähtöisin lakkautetun Helsingin Suojeluskuntapiirin omaisuudesta. Säätiö tukee vuosittain lähinnä pääkaupunkiseudun vapaaehtoista maanpuolustusta, nuorisotyötä ja liikuntaharrastuksia. 2000-luvulla säätiö on avustanut näihin kohteisiin liittyen eri yhteisöjä noin 20 miljoonalla eurolla. Vuonna 2018 tukea on saanut lähes 70 eri tahoa, yhteensä 1,5 miljoonaa euroa. www.urlus.fi

Kuva: SHL
Kuvassa Urlus-säätiön puheenjohtaja Mikko Koskimies (vas.), Pakilan Vedon puheenjohtaja Visa Palonen, Espoon Hiihtoseuran puheenjohtaja Patrik Ehnrooth, Vantaan Hiihtoseuran Sanna Värttiö-Hasenson, Keravan Urheilijoiden hiihtojaoston puheenjohtaja Tuomas Turunen ja Hiihtoliiton puheenjohtaja Markku Haapasalmi.