Uutisen päiväys

1.9.2010← Takaisin

Sportti työllistää

  Liikunnan ja urheilun veikkausvoittovaroja on käytettävissä nuorten työllistämiseen. Tukikelpoisia työntekijöitä ovat vähintään 16-vuotiaat - alle 29-vuotiaat työttömät ja työttömyysuhan alaiset työnhakijat, jotka työn alkamishetkellä eivät ole täyttäneet 30 vuotta. Nuorelta ei edellytetä työttömyyttä hakuhetkellä.

  Kyseessä on kaikilla työntekijöillä lähtökohtaisesti määräaikainen työsuhde. Perusteena on harjoittelu. Työsuhde on kokoaikainen (ei osa-aikainen).

  Tuen suuruus alue- ja piirijärjestöille, seuroille ja yksityisille yrityksille on maksimissaan 1500 euroa kuukausi. Tuen kesto on työntekijää kohden 2 - 6 kuukautta per työllistämisjakso. Tuki voi olla 100 % palkkakuluista (sis. työnantajan sivukulut), jos palkka on pieni.

  Kullekin seuralle, alueelle tai piirille (työnantajakohtainen) tuen maksimimäärä on aluksi 18 kuukautta palkkatukea. Lopullinen maksimi tukikuukausien määrä riippuu hakijoiden määrästä.

  Tuen haku ja tukiaika
  Tuen haku on jatkuva prosessi (15.3.2011 asti). 
  Tuki on haettavissa www.sporttityollistaa.fi -osoitteesta. Seuraavaksi käsitellään 19.9.2010 mennessä tulleet hakemukset.

  Lisätietoa asiasta: www.sporttityollistaa.fi