Uutisen päiväys

3.5.2016← Takaisin

Seuratukea myönnettiin 10 Hiihtoliiton seuralle lasten ja nuorten liikunnan edistämiseen

  Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt neljä miljoonaa euroa seuratukena liikunta- ja urheiluseuroille. Seuratuki on tarkoitettu seurojen perustoiminnan kehittämiseen ja se mahdollistaa liikuntaharrastusten tuomisen kaikkien lasten ja nuorten ulottuville. Tukea myönnettiin yhteensä 398 hankkeelle. Hiihtoliiton seuroille myönnettiin yhteensä 84 000€ tukea ja avustusten suuruus vaihteli 2500 eurosta 15 000 euroon. Avustukset myönnetään veikkausvoittovaroista.

  Seuratuella edistetään liikunnallisen elämäntavan omaksumista ohjatussa seuratoiminnassa ja sillä pyritään myös laskemaan harrastuksista koituvia kustannuksia. Tänä vuonna painotettiin erityisesti sitä, ovatko lapset ja nuoret itse olleet mukana toiminnan suunnittelussa. 

  Tukea saaneista hankkeista on useampivuotisia jatkohankkeita 81, toiminnallisia uusia kehittämishankkeita 203 ja palkkausta sisältäviä uusia hankkeita 114. Seuratukihakemuksia tuli ministeriölle kaikkiaan 849. 

  Myönnetyt avustukset ja tietoa seuratuesta 

  Lisätietoja: 
  - ylitarkastaja Sari Virta, puh. 0295 3 30377 
  - osastosihteeri Päivi Wathén, puh. 0295 3 30341