Uutisen päiväys

13.11.2017← Takaisin

Seuratoiminnan kehittämistuen haku on käynnissä

  Seuratoiminnan kehittämistuen haku alkaa 13.11.2017 ja päättyy 15.12.2017 klo 16.15. Avustuksiin voidaan käyttää enintään 4 miljoonaa euroa, jos eduskunta vuoden 2018 talousarviota hyväksyessään osoittaa määrärahat ko. tarkoitukseen. Pienin haettava summa on 2500€ ja suurin 15 000€. Seuran omavastuuosuuden on oltava vähintään 25% hankkeesta.

  Seuratukea haetaan sähköisesti Seuraverkossa osoitteessa www.seuraverkko.fi. Hakijan tulee noudattaa Seuraverkossa annettuja hakemuksen täyttöohjeita tehdessään hakemusta. Hakija saa Seuraverkko-sivuille mentyään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset Seuraverkkoon. Tunnukset ovat hakijan käytössä muissakin Seuraverkon palveluissa/hauissa, joten käyttäjätunnukset kannattaa säilyttää tallessa.

  Seuraverkosta löytyvät myös seuratoiminnan kehittämistuen hakuohjeet.

  Hakijan tulee Seuraverkossa liittää hakemuksen liitteeksi yhdistysrekisteriote, josta ilmenee hakijan viralliset nimenkirjoittajat.Mikäli hakeminen sähköisesti ei ole mahdollista, ota yhteyttä avustuksesta lisätietoja antavaan virkamieheen.

  Seuratoiminnan kehittämistuesta yleisesti

  Seuratuen tavoitteena on edistää matalan harrastuskynnyksen toimintaa lasten ja nuorten liikunnassa, kokeilla innovatiivisia toimintamalleja, lisätä toimintaan monipuolisuutta esimerkiksi uusien lajien kautta tai kehittää lajitoiminnan sisällä harrastustoimintaa. Seuratuen avulla voidaan myös vahvistaa toiminnan laatua ja yhteisöllisyyttä, sekä tukea vapaaehtoistyötä.

  Seuratuella voidaan ennaltaehkäistä liikuntaharrastuksen lopettamista pitämällä nuoret mukana toiminnassa urheilijoina, liikkujina ja seuratoimijoina.

  Avustuksella edistetään valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen sisältyvää ministeriön strategista tavoitetta liikunnan aktiivisesta ja osallistavasta kansalaistoiminnasta, jossa painopisteenä ovat erityisesti lapset ja nuoret.

  Tuettavien hankkeiden tulee toteuttaa yhtä tai useampaa seuraavista alatavoitteista:

  • lisätä lasten ja nuorten harrastajamääriä ja/tai -ryhmiä seurassa
  • mahdollistaa liikunnan monipuolinen harrastaminen
  • edistää yhdenvertaisia, tasa-arvoisia ja saavutettavia liikunnan harrastusmahdollisuuksia
  • hillitä harrastamisen kustannuksia ja osallistumismaksuja lasten ja nuorten liikunnassa
  • ehkäistä liikunnasta luopumista eli drop outia pitämällä nuoret mukana toiminnassa urheilijoina, liikkujina ja seuratoimijoina
  • lisätä lasten ja nuorten äänen kuulumista seuratoiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä
  • edistää liikunnallisen elämäntavan omaksumista ohjatun seuratoiminnan kautta
  • edistää koulupäivän yhteydessä tapahtuvaa liikuntaa seuratoiminnan avulla
  • edistää koko perheen liikkumista (perheliikunta)
  • mahdollistaa syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten harrastaminen urheiluseurassa
  • edistää maahanmuuttajalasten kotoutumista liikunnan avulla
  • vahvistaa yhteisöllisyyttä ja lisätä vapaaehtoistoimintaa, sekä lisätä osaamista
  • edistää monipuolista ja laadukasta seuratoimintaa
  • kehittää innovatiivisia ja uudenlaisia toimintamalleja

   

   

  Painopisteitä vuoden 2018 seuratuelle

  Hankkeen laajuuden ja vaikuttavuuden arvioinnissa huomioidaan seuraavia asioita:

  • seurojen yhteiset hankkeet
  • yhteistyöverkostojen ja erilaisten kumppanuuksien luominen
  • laadukasta, ohjattua toimintaa ja monipuolista liikuntaa tarjotaan enemmän kuin kerran viikossa
  • uusien harrastajaryhmien perustaminen/lisääminen
  • uusien harrastajien lisääminen
  • innovatiivisen ”ei perinteisen” seuratoiminnan kehittäminen (esim. nuorten omat ideat/ryhmät)
  • harjoitusvuorot ovat lapsille sopivaan vuorokauden aikaan, lähellä asuinympäristöä ja muuta elinpiiriä (lähiliikunta-ajatus)
  • vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ja yhteisöllisyyden tukeminen
  • sukupuolten tasa-arvon huomioinen: liikuntaryhmiä perustetaan poikavaltaisissa lajeissa tytöille ja tyttövaltaisissa lajeissa pojille. Vastaavasti voi olla myös kaikille yhteisiä ryhmiä.

  Haku vuodelle 2018

  1. Seuratukea haetaan Seuraverkossa (sähköinen haku).

  2. Seura hakee Seuraverkkoon käyttäjätunnukset.

  3. Seura täyttää Seuraverkkoon ”Seuran perustiedot” (mahdollista tehdä milloin vain)

  4. Perustietojen täyttämisen lisäksi Seuraverkossa luodaan Seuratuki-hakemus. (hakemusta voi tehdä, tallentaa, jatkaa tekemistä hakuaikana)

  5. Sähköinen haku sulkeutuu 16.12. klo 16.15, jonka jälkeen hakemusta ei voi enää lähettää, täydentää tai tulostaa paperisena.

  6. Asioiden hoitaminen on hakijan vastuulla. LUE OHJEET HUOLELLISESTI –TEE HAKEMUS AJOISSA –TUTUSTU SEURAVERKKOON AJOISSA –HAE SEURASI TUNNUKSET AJOISSA

  Hakemusten suositellaan käyvän sparraajilla ennen lähettämistä, jotta varmistetaan paras mahdollinen lopputulos ja seuratuesta positiivinen päätös.

  Sparraajat eivät tee päätöstä seuratuen jakamisesta vaan sparraavat hakemuksen tekemisessä.

  Hiihtoliitto Seuratoiminnan kehittäjä Henna Tanhuanpää 0400 997 418 henna.tanhuanpaa@hiihtoliitto.fi     

  Hakuohjeet kannattaa vielä lukea huolellisesti ministeriön sivuilta osoitteessa http://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/seuratoiminnan-kehittamistuki-seuratuki-

  Lisätietoja antavat virkamiehet: 
  ylitarkastaja Sari Virta, puh. 0295 330 377, hallinnollinen avustaja Päivi Wathén, puh. 0295 330 341 Sähköposti: etunimi.sukunimi@minedu.fi.