Uutisen päiväys

24.9.2016← Takaisin

HiihtoSuomessa tarkastelussa Hiihtoliiton strategia

    Hiihtoliiton uudessa strategiassa edettiin kuluneen kesän ja syksyn aikana välitarkasteluun. Pari vuotta sitten luotujen painopistealueiden kehittymistä tarkasteltiin Hiihtoliiton sisäisten ryhmien kyselyin sekä sidosryhmien haastatteluin.

    Painopistealueina tarkasteltiin kestävän menestyksen, talouden, olosuhdetekijöiden, johtamisen ja tehokkuuden, houkuttelevuuden sekä vuorovaikutuksen ja yhteistyön kehittymistä. 

    Välitarkastelussa ilmeni liiton toiminnan kehittyminen erityisesti johtamisen ja yhteistyön, houkuttelevuuden sekä maineenhallinnan osa-alueilla. 

    ”Johtamisessa, vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä sekä maineenhallinnassa on onnistuttu hyvin. Sen seurauksena olemme myös saaneet kaupallisen toimintamme uudelle tasolle. Nyt, strategian jatkovaiheessa tulemme keskittymään kestävän menestysperustan rakentamiseen sekä seuratoiminnan ja olosuhteiden kehittämiseen”, linjaa Hiihtoliiton toiminnanjohtaja Mika Kulmala

    Menestysperustan turvaaminen tarkoittaa käytännössä urheilijan polun eri vaiheiden kokonaisvaltaisen valmennuksen turvaamista. Menestysperustaan nivoutuu myös seuratoiminnan kehittäminen muun muassa valmentajakoulutusten sekä houkuttelevien lajikokeilukonseptien muodossa.