Rahastointi

Menettelytapaohje

1   Urheilija, jonka verovuoden urheilijatulo on ennen tulon hankkimisesta  tai säilyttämisestä aiheutuneiden menojen vähentämistä vähintään  9 600 euroa, voi verotta siirtää enintään 50% ja samalla enintään  100 000 euroa vuosittaisesta urheilutulon bruttomäärästä Urheilijarahastoon.  Urheilijarahastoon siirrosta on urheilijan ilmoitettava rahastolle.

2  Urheilijarahastosta varat saa nostaa vasta urheilu-uran päätyttyä  vähintään kahden ja enintään kymmenen vuoden aikana tasasuuruisina  erinä. Erityisestä syystä, kuten työkyvyttömyyden vuoksi, varat  voidaan tulouttaa myös nopeammin kuin kahden vuoden aikana. Rahastotuotot  nostetaan valitun vuosimäärän jälkeisenä vuonna. Nostot ovat urheilijan  verotettavaa ansiotuloa.

Rahastossa olevat varat sijoitetaan turvallisella  ja tuottavalla tavalla rahaston johtokunnan päättämällä tavalla.