Uutisen päiväys

7.3.2014← Takaisin

Kuulovammaisten urheilijoiden kartoitus

  Suomen Kuurojen Urheiluliitto ry (SKUL) on saanut lajiliitoilta ja paikallisilta jäsenseuroilta yksittäisiä ilmoituksia kuulevien urheilutoimintaan integroituneista kuulovammaisista, joilla ei ole ollut tietoa SKUL:n toiminnasta. Suomen Kuurojen Urheiluliitto ry (SKUL) kartoittaa nyt muiden kuin liittonsa toiminnassa olevien kuulovammaisten urheilijoiden määrää.

  Suomen Kuurojen Urheiluliitto ry (SKUL) on perustettu v. 1920 ja se on Suomen vanhin vammaisurheilujärjestö. SKUL toimii valtakunnallisesti Opetusministeriön vuosittain myöntämän toiminta-avustuksen tukemana. SKUL:ssa on 14 jäsenseuraa ja varsinaisia jäseniä yhteensä n. 1100. Pohjoisin jäsenseura toimii Oulussa. SKUL toimii jäsenseurojensa keskusjärjestönä ohjaten, kouluttaen ja johtaen niiden toimintaa. 

  SKUL:n päätavoitteena on luoda mahdollisimman tasa-arvoiset liikunta- ja urheiluolosuhteet maamme kuulovammaisille ihmisille. Liitto palvelee lähinnä kuuroja, viittomakielisiä ihmisiä. Myös muut kuulovammaisryhmät, kuten sisäkorvaistutteiset ja huonokuuloiset, ovat keskeinen kohderyhmä. 

  SKUL:n kilpailutoiminta on hyvin vilkasta. Kilpailutoimintaa on kaikilla kansallisilla ja kansainvälisillä tasoilla: SM-, PBM-, EM-, MM-kisat sekä kesä- ja talviolympialaiset (Deaflympics). Merkittävin urheilutapahtuma on Deaflympialaiset, jotka ovat KOK:n tunnustamat kisat. 

  Kuulovammaisten kilpailutoimintaan voi osallistua, mikäli kuulon alenema on audiologitestein mitattuna yli 55 desibeliä. Muuhun toimintaan voi osallistua myös muut huonokuuloiset. Viittomakielen taitoa ei toiminnassa vaadita. 

  SKUL on jäsenenä Kuurojen Kansainvälisessä Urheilujärjestössä (ICSD), joka on Kansainvälisen olympiakomitean (KOK) tunnustama järjestö. KOK on antanut vuonna 2001 ICSD:lle oikeuden käyttää olympia-termiä ”Deaflympics” entisen ”World Gamesin”, Maailmankisojen, sijaan. Lisäksi SKUL on Euroopan Kuurojen Urheilujärjestö EDSO:n ja Pohjois- ja Baltian maiden kuurojen urheilujärjestö NBDSF:n aktiivinen jäsenliitto. 

  SKUL järjestää myös valmennusleirejä eri lajeissa, nuorisoleirejä, seniorileirejä ja monenlaista kuntoliikuntatoimintaa kaiken ikäisille. 

  Lisätietoja SKUL:n toiminnasta: www.skul.orgwww.edso.euwww.deaflympics.com

  Yhteydenotot:
  Juha-Matti Aaltonen
  toiminnanjohtaja
  juha-matti.aaltonen@skul.org