Uutisen päiväys

30.11.2013← Takaisin

Vuokatti urheiluakatemia laajenee Vuokatti-Ruka urheiluakatemiaksi

  Sotkamon ja Kuusamon alueiden vahva urheiluosaaminen yhdistyy uudessa Vuokatti–Ruka Urheiluakatemiassa.

  Uuden akatemian tehtävänä on nuorten urheilijoiden harjoittelun ja opiskelun kokonaisvaltainen tukeminen. Urheilijat opiskelevat paikallisissa oppilaitoksissa ja valmentautuvat Vuokatin ja Rukan huippuolosuhteissa. Suurin osa heistä myös asuu harjoittelupaikkojen lähellä.

  Kuusamon alueella urheilijan polkua juniorista kohti kansainvälistä tasoa on tukenut Rukan alppikoulu, joka on työskennellyt Kuusamon lukion ja Kainuun ammattiopiston Kuusamon toimipisteen kanssa. Sotkamossa sama tehtävä on ollut Vuokatin urheiluakatemialla, joka on tehnyt tiivistä yhteistyötä alueen oppilaitosten kanssa aina yläkoulusta Sotkamon urheilulukioon.

  ”Laajentuneessa akatemiassa myös Rukan alppikoulun urheilijat pääsevät osaksi Suomen virallista Urheiluakatemia-järjestelmää ja sitä kautta Olympiakomitean Urheiluakatemiaohjelmaan”, kertoo Rukan alppikoulun valmennuspäällikkö Mika Pelli.

  Olympiakomitean Urheiluakatemiaohjelman johdolla parannetaan nuorten kehittymis- ja menestymismahdollisuuksia niin opiskelu- kuin urheilu-uralla urheilijakeskeisesti.

  ”Huippu-urheiluyksikön ja Urheiluakatemiaohjelman puolesta olemme iloisia, että saamme Kuusamon alppilukiolaiset mukaan Urheiluakatemia-verkostoon. Yhteistyö vahvistaa valmennusta, osaamista ja olosuhteita sekä luo parempaa arkea nuorelle urheilijalle. Toivottavasti yhdessä toimiminen näkyy yhä kehittyvänä ja laadukkaampana vuorovaikutuksena urheiluakatemian, urheilijan kotiseuran ja henkilökohtaisen valmentajan välillä. Pyrimme suomalaisen urheilukulttuurin kestävään rakentamiseen, jossa korostuu yhteistyö”, kertoo Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön Urheiluakatemiaohjelman johtaja Markus Kalmari.

  Vuokatti-Ruka Urheiluakatemian vastuu ja tehtävä on yhdistää opiskelun sekä urheilun lisäksi myös vapaa-aika, lepo, iltaharjoitukset ja asuminen.

  ”Kokonaisvaltainen huolehtiminen on tärkeää aina asumisjärjestelyistä ruokailumahdollisuuksiin ja koulunkäynnin tukemiseen myös iltaisin. Pyrimme koko ajan siihen, että tekeminen menee urheilijakeskeiseksi ja kaikkien tahojen yhteispeli on sillä tasolla, että se hyödyttää nuorta”, sanoo Vuokatti–Ruka Urheiluakatemian johtaja Janne Vuorinen.

  Myös kunta- ja kaupunkipuolella ollaan tyytyväisiä uuteen yhteistyöhön.

  ”Odotan yhteistyöltä paljon ja olen ilolla seurannut osapuolten sitoutumista yhteiseen hankkeeseen. Näytämme erinomaista esimerkkiä koko muulle Suomelle, mitä merkitsee, kun kaksi vahvaa ovat yhdessä entistä vahvempia”, kertoo Sotkamon kunnanjohtaja Petri Kauppinen.

  ”Kahden perinteisen ja vahvan talviurheilutoimijan yhdistäessä voimansa saavutetaan hyötyjä monipuolisemmassa valmentautumisessa, harjoituspaikossa ja opetuksessa”, summaa Kuusamon kaupunginjohtaja Timo Halonen.