Uutisen päiväys

11.5.2015← Takaisin

Valtionavustusta seuratoiminnan kehittämiseen vuonna 2013 saaneiden seurojen selvitystietoja puuttuu

  Seuratukea vuoden 2013 haussa saaneiden seurojen päätöskirjeeseen on etusivulle kirjattu, että selvitys valtionavustuksen käytöstä on tehtävä viimeistään 30.8.2014.

  Päätöskirjeen liitteissä on tarkemmin ohjeistettu, miten selvitys tehdään:

   

  Selvitys              

  Erityisavustuksen käyttämisestä tehtävään selvitykseen tulee liittää:
  – hankkeen menot ja tulot kustannuspaikkaraportilla tai vastaavalla kirjanpidon tositteella,
  – selostus/raportti hankkeesta sekä
  – muut erikseen pyydetyt liitteet ja liitelomakkeet.

   

  Erikseen määrättäessä tulee lähettää erityisavustuksen selvityksen liitteeksi tuloslaskelma ja tase liitetietoineen, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus/toiminnantarkastuskertomus.
  Tositteet tai tositejäljennökset liitetään mukaan vain erikseen määrättäessä.

   

  Lomake (selvityslomake nro 2) löytyy ministeriön nettisivuilta:

  http://www.minedu.fi/OPM/Avustukset/lomakkeet.html?lang=fi

   

  Ministeriöltä tulleen tiedon mukaan selvityksiä on tekemättä. Ne tulisi hoitaa välittömästi kuntoon.

   Seuran on hyvä huomioida, että seuratoiminnan kehittämistuesta tuleva ministeriön päätöskirje tulee lukea huolellisesti ja säilyttää myöhempiä toimenpiteitä varten.