Uutisen päiväys

4.8.2010← Takaisin

Seurojen tilintarkastukseen muutoksia

  Yhdistyslakia tarkistetaan 1.9.2010 voimaan tulevilla lainmuutoksilla. Yhdistyslakiin lisätään säännökset maallikoiden suorittamasta toiminnantarkastuksesta sekä etäosallistumisesta ja teknisten apuvälineiden käytöstä yhdistyksen päätöksenteossa. Lisäksi tarkennetaan eräitä yhdistyksen hallintoon liittyviä säännöksiä.

  Yhdistyslain tarkistamista koskevat lainmuutokset (678/2010) ja tähän liittyvät muutokset tilintarkastuslakiin (679/2010) hyväksyttiin eduskunnassa 10.6.2010. Tasavallan presidentti vahvisti lainmuutokset 16.7.2010.
   
  Yhdistyslain tarkistamisella säilytetään pakollinen hallinnon ja talouden tarkastus urheiluseuroissa. Tarkastustoiminta voidaan toteuttaa joko ammattitilintarkastuksena tai maallikoiden suorittamana toiminnantarkastuksena.
   
  Ammattitilintarkastaja (KHT- tai HTM-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö) on valittava tilintarkastuslain (459/2007) mukaisesti mikäli päättyneellä tilikaudella ja sitä välittömästä edeltäneellä tilikaudella useampi kuin yksi seuraavista edellytyksistä on täyttynyt:
  1)     taseen loppusumma ylittää 100.000 euroa;
  2)     liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200.000 euroa; tai
  3)     palveluksessa on keskimäärin yli 3 henkilöä.
   
  Mikäli tilintarkastuslain mukaista velvollisuutta ammattitilintarkastajan valitsemiselle ei ole, seura voi päättää, valitseeko se tarkastustoimen suorittajaksi tilintarkastajan vai toiminnantarkastajan. Seura voi lainmuutoksen myötä siirtyä maallikkotilintarkastuksesta toiminnantarkastukseen sääntöjään muuttamatta, mutta silloin kun seuran sääntöihin ollaan tekemässä muutoksia, on syytä ottaa huomioon myös lainmuutokset. Jos seuran säännöissä on asetettu vaatimus ammattitilintarkastajan valitsemisesta, on tätä määräystä kuitenkin noudatettava, vaikka tilintarkastuslain mukaista velvollisuutta ei olisikaan. Tällöin seura on itse omilla säännöillään asettanut tämän velvollisuuden. Myös eri avustuksia myöntävät tahot voivat vaatia ammattitilintarkastajan käyttöä.
   

  Yhdistyslakiin lisätään myös säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen ja valtuutettujen kokoukseen postitse, tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Tällainen osallistumismahdollisuus päätöksentekoon voisi olla ennen kokousta ja sen aikana. Etäosallistuminen ja teknisten apuvälineiden käyttö edellyttää, että tästä on määrätty seuran säännöissä. Lainmuutoksella ei mahdollistettu automaattista oikeutta etäosallistumiseen tai teknisten apuvälineiden käyttöön, vaan edellytyksenä on aina, että seura päättää ensiksi näiden mahdollisuuksien käyttöönottamisesta määräämällä tästä säännöissään.

  Lisäksi yhdistyslakiin lisätään nykyistä oikeustilaa vastaavat nimenomaiset säännökset seuran jäsenten yksimielisestä päätöksestä sekä hallituksen tehtävistä kirjanpidon ja varainhoidon osalta.

  Lisätietoja: www.finlex.fi

  Juha Viertola
  toiminnanjohtaja
  Suomen Hiihtoliitto ry