Uutisen päiväys

17.6.2013← Takaisin

Menestyvän urheilun startti 12.6.2013

  Valo ja Suomen Olympiakomitea järjestivät menestyvän urheilun starttipäivän Valo-talossa 12. kesäkuuta 2013. Tilaisuuteen osallistui 80 edustajaa mm. lajiliitoista, aluejärjestöistä ja urheiluopistoista. Tilaisuuden aiheena oli lasten urheilun suomalainen malli ja urheiluseuratoiminta muutoksessa.

   Lasten urheilun suomalainen malli 

  Urheilijan polun lapsuusvaiheen määrittelytyö valmistui eri alojen asiantuntijoiden, Nuoren Suomen, Olympiakomitean, huippu-urheilun muutosryhmän sekä 43 eri lajiliiton yhteistyönä viime vuonna. Lapsuusvaiheen yhteisesti määritelty tahtotila on, että mahdollisimman moni lapsi innostuu urheilusta ja mahdollisimman monelle lapselle syntyy edellytykset  kasvaa hyväksi urheilijaksi. Lasten urheilun suomalainen malli on toimintamalli, missä urheileva lapsi on keskiössä ja lapsen lähipiirin kasvatuskumppanuus mahdollistaa lapsen kasvun urheilijaksi. Lasten urheilun suomalainen malli edellyttää kotien, koulujen ja seurojen sekä seurojen ja lajien tiivistä yhteistyötä.

   

   

  Living lab – arjen tarpeista syntyy toimintamalleja ja työkaluja

  Valo ja huippu-urheiluyksikkö tekevät tiivistä ja konkreettista yhteistyötä lapsuusvaiheen kehitystyössä. Kehitystyötä tehdään monella eri tapaa, mutta keskeisin työ kohdistuu uusien toimintamallien ja työkalujen löytämiseen, rakentamiseen ja levittämiseen. Toimintamalleja ja työkaluja kehitetään Living lab –toimintamallin avulla. Living lab –toimintamallissa kehitystyötä tekevät urheilevien lasten parissa toimivat ihmiset, lapsen urheilun mahdollistajat. Näin toimintamallit ja työkalut syntyvät aidosti arjen tarpeesta ja arjen tarpeeseen. Syntyvät toimintamallit ja työkalut dokumentoidaan, arvioidaan ja jaetaan avoimesti ja mahdollisimman reaaliaikaisesti kaikille toimijoille eri puolille Suomea.

   

  Living lab –toimintamalli käynnistyy Jyväskylässä ja projektia tulee johtamaan 1.8. alkaen Sami Kalaja. Living lab on oleellinen osa Akatemiaohjelman kehitystyötä ja sen avulla rakennetaan koko urheilijan polun perusasteen valtakunnallisia ratkaisumalleja.

   

  Video: Sami Kalaja, Kilpisen koulu ja Markus Kalmari Olympiakomitea, haastattelut.

   

  Kasva urheilijaksi –palvelun kehittäminen jatkuu
  Kasva urheilijaksi –palvelukokonaisuuden kehittämistä jatketaan tiiviissä yhteistyössä Olympiakomitean, lajiliittojen ja urheiluseurojen kanssa. Palvelua käyttää tällä hetkellä jo 8 500 urheilijaa ja tuhannet valmentajat ja vanhemmat. Palvelukokonaisuuteen rakennetaan tulevaisuudessa uusia laatutyökaluja. Tavoitteena on, että Kasva urheilijaksi –palveluun kootaan  valmennuksen ”apua arkeen”-työkalut.

   

  Video: Anna Kirjavainen, Suomen voimisteluliitto, haastattelu.

   

  Urheiluseuratoiminta muutoksessa

  Tilaisuudessa kuultiin näkemyksiä seuratoiminnan tilanteesta ja tulevaisuudesta sekä Valon alustavista suunnitelmista. Urheiluseuratoimintaa kehittävien tahojen kanssa on kevään kuluessa syntynyt yhteinen näkemys seuratoiminnan jäsentämisestä kolmeen kehään.  Yhteinen jäsentämistapa helpottaa keskustelua ja suunnittelua jatkossa, kun ryhdytään ratkomaan roolituksia ja työnjakoja. Syksyllä lajien, alueiden ja opistojen seurakehittäjät kokoontuvat työstämään sekä sisältöjä ja työnjakoa eteenpäin.

   

  Video: Rainer Anttila, Valo, haastattelu.

   

  Lisätietoja:
  Pekka Nikulainen, menestyvästä urheilusta vastaava johtaja, Valo, puh. 0400 387 326, pekka.nikulainen@valo.fi.  

   

  Vuoden 2013 alusta olemme Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry. Suomen Liikunnan ja Urheilun, Nuori Suomen ja Kuntoliikuntaliiton toiminnat ja henkilöstöt siirtyivät Valoon 1.1.2013.

  www.valo.fi.