Uutisen päiväys

8.5.2017← Takaisin

11 Hiihtoliiton seuralle myönnettiin seuratukea lasten ja nuorten liikunnan edistämiseen

  Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt neljä miljoonaa euroa seuratukena liikunta- ja urheiluseuroille. Seuratuki on tarkoitettu seurojen perustoiminnan kehittämiseen ja se mahdollistaa liikuntaharrastusten tuomisen kaikkien lasten ja nuorten ulottuville. Tukea myönnettiin yhteensä 425 hankkeelle. Hiihtoliiton seuroille myönnettiin yhteensä 108 500€ tukea ja avustusten suuruus vaihteli 3000 eurosta 15 000 euroon. Avustukset myönnetään veikkausvoittovaroista.

  Seuratuella edistetään liikunnallisen elämäntavan omaksumista ohjatussa seuratoiminnassa ja sillä pyritään myös laskemaan harrastuksista koituvia kustannuksia. Tänä vuonna hankkeita arvioitaessa kiinnitettiin huomiota harrastamismahdollisuuksien monipuolisuuteen, yhdenvertaisten liikuntamahdollisuuksien luomiseen, liikunnan drop outin vähentämiseen ja vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen.


  Tukea saaneista hankkeista on useampivuotisia jatkohankkeita 130, toiminnallisia uusia kehittämishankkeita 227 ja palkkausta sisältäviä uusia hankkeita 102. Seuratukihakemuksia tuli ministeriölle kaikkiaan 772. 

  Myönnetyt avustukset ja tietoa seuratuesta 

  Lisätietoja: 
  - ylitarkastaja Sari Virta, puh. 0295 3 30377 
  - osastosihteeri Päivi Wathén, puh. 0295 3 30341