Uutisen päiväys

9.8.2016← Takaisin

HiihtoSuomi Lahdessa 23. - 24.9.2016

  Vuodesta 2004 lähtien joka toinen vuosi järjestetty hiihtolajien yhteinen HiihtoSuomi-tapahtuma järjestetään tänä vuonna tulevassa MM-kisakaupungissa Lahdessa 23. - 24.9.2016.

  Suomen Hiihtoliiton seurojen edustajien liittokokous kokoontuu HiihtoSuomessa lauantaina 24.9.2016. Liittokokouksessa valitaan SHL:n liittovaltuusto seuraavalle kaksivuotiskaudelle. HiihtoSuomen teemoina ovat Hiihtoliiton strategian 2020 välitarkastelu sekä Lahti2017-info. Lauantain ohjelmassa on myös palkitsemisia.

  Perjantai-iltana kokoontuu nykyinen liittovaltuusto ja valitsee kokouksessaan SHL:n neljä johtokunnan jäsentä erovuoroisten tilalle. Liittovaltuuston kokous on avoin kaikille.

  HiihtoSuomi-viikonlopun osallistumismaksuun sisältyvät perjantain päivällisbuffet, lauantain lounas, kahvit, viikonlopun ohjelma sekä valinnaisena hotellimajoitus Cumulus Lahdessa. Kokoukset ja muu ohjelma järjestetään FellmanniCampuksessa hotellia vastapäätä.

  Hinnat:
  Pe-la, ilman majoitusta 80 euroa
  Pe-la, majoitus 2hh:ssa 125 euroa
  Pe-la, majoitus 1hh:ssa 165 euroa
  Lauantain osallistuminen 35 euroa

  Ilmoittautuminen HiihtoSuomeen 8.9.2016 mennessä täällä. Päivien tarkka aikataulu julkaistaan pian.

   

  Liittokokouksen kokouskutsu julkaistaan Liiton internetsivustolla ja lähetetään seuroille postitse tai sähköpostitse vähintään neljä (4) viikkoa ennen kokousta.

  15 §
  Liittokokouksessa äänioikeutta käyttävät ottaen huomioon, mitä edellä 9 ja 10 §:ssä on määrätty, Liiton seurat, joilla on oikeus lähettää kokoukseen yksi (1) äänioikeutta käyttävä edustaja ja kaksi (2) lisäedustajaa. Lisäedustajilla on vain puheoikeus. Kullakin äänioikeutta käyttävällä edustajalla on yksi ääni. Edustaja voi kokouksessa edustaa vain yhtä seuraa.

  Liittovaltuuston ja johtokunnan jäsenillä on äänioikeus vain seuran edustajana, muussa tapauksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

  16 §
  Varsinaisessa liittokokouksessa, jonka avaa Liiton puheenjohtaja, käsitellään seuraavat asiat:

  16.1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;
  16.2. suoritetaan seurojen edustajien valtakirjojen tai muun valtuutuksen tarkastus ja todetaan liittovaltuuston ja johtokunnan jäsenten läsnäolo;
  16.3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
  16.4. päätetään kokouksen työjärjestyksestä, jossa yhteydessä päätetään vaalitavasta liittovaltuuston valitsemiseksi;
  16.5 valitaan liittovaltuuston jäsenet 17 §:n mukaisesti;
  16.6. valitaan näistä jäsenistä liittovaltuuston puheenjohtaja ja kaksi (2) varapuheenjohtajaa;
  16.7. annetaan selostus Liiton toiminnasta kahdelta toiminta- ja tilivuodelta ja keskustellaan Liiton toiminnan suuntaviivoista ja taloudesta esitettävän talousarviorungon mukaisesti kahdeksi toiminta- ja tilikaudeksi;
  16.8. keskustellaan muista liittovaltuuston ja johtokunnan kokoukselle esittämistä aatteellisista tai käytännöllisistä asioista alustuksineen.

  Hiihtoliiton toimintasäännöt