Tähtiseurakriteerit

Jotta seura saa Tähtiseura-tunnuksen, sen täytyy täyttää Tähtiseurojen vaatimat kriteerit. Yhteisiä kriteerejä kaikilla laji- ja osa-alueilla ovat yhteistyö muiden tahojen kanssa, johtaminen ja hyvä hallinto, osaamisen kehittäminen, uudistumiskyky sekä viestintä ja toimintatavat. Lisäksi osa-alueilla Lapset & Nuoret, Aikuiset sekä Huippu-urheilu on omat kriteerinsä.

 

Tarkemmat seuratoiminnan laatutekijät löydät täältä