Uutisen päiväys

18.10.2016← Takaisin

Seuratuen haku avautuu 11.11.2016

  Seuratuen haku avautuu 11.11.2016 ja haku tehdään sähköisenä osoitteessa: www.seuraverkko.fi Haku päättyy 16.12.2016 klo 16.15. Haku tehdään sähköiseen järjestelmään kaksivaiheisena. Seurat täyttävät hakemuksen sähköisesti, jonka jälkeen tulostavat valmiin hakemuksensa toimittaen sen ministeriöön.

  Seuran on ensin pyydettävä käyttäjätunnukset seuraverkkoon ja tämän jälkeen seura pääsee täyttämään omia tietojaan ja tekemään hakemusta. Osoite seuraverkkoon on: www.seuraverkko.fi
  Seuroja palvelee hakemuksen täyttöön liittyvissä Seuraverkon käyttöasioissa Seuraverkon helpdesk!

  Seuratuen hakemisessa korostetaan sitä, että sähköisen haun lisäksi lomake tallennetaan pdf-muodossa, tulostetaan järjestelmästä ja postitetaan ministeriöön. Postileima 16.12. Lisäksi on syytä korostaa, että varsinaiset hakuohjeet löytyvät ministeriön sivuilta ja ne tulee siis lukea huolellisesti!

  Seuratoiminnan kehittämistuesta yleisesti

  Seuratuen avulla seurat voivat kehittää lasten ja nuorten matalan harrastuskynnyksen toimintaa ja lisätä toiminnan monipuolisuutta uusien lajien kautta.

  Seuratuella voidaan ennaltaehkäistä liikuntaharrastuksen lopettamista pitämällä nuoret mukana toiminnassa urheilijoina, liikkujina ja seuratoimijoina.

  Seuratuen avulla edistetään tasa-arvoista ja yhdenvertaista lasten ja nuorten liikuntaa.

  Seuratuen avulla voidaan vahvistaa toiminnan laatua ja yhteisöllisyyttä, kehittää vapaaehtoistyötä ja edistää monimuotoisen liikunnan kansalaistoiminnan toteutumista.

  Seuratuen painopisteet

  • edistää yhdenvertaisia, tasa-arvoisia ja saavutettavia liikunnan harrastusmahdollisuuksia
  • mahdollistaa liikunnan monipuolinen harrastaminen (uudet lajit, useat lajit)
  • edistää liikunnallisen elämäntavan omaksumista ohjatun seuratoiminnan kautta
  • uudet innovatiiviset kokeilut (nuorten omat ideat)
  • edistää koko perheen liikkumista (perheliikunta)
  • harrastamisen hintaraja 50e/kk

  Seuratuen avulla voidaan myös

  • vahvistaa toiminnan laatua
  • vahvistaa yhteisöllisyyttä
  • kehittää, edistää ja tukea vapaaehtoistyötä

  Haku vuodelle 2017

  1. Seuratukea haetaan Seuraverkossa (sähköinen haku).

  2. Seura hakee Seuraverkkoon käyttäjätunnukset.

  3. Seura täyttää Seuraverkkoon ”Seuran perustiedot” (mahdollista tehdä milloin vain)

  4. Perustietojen täyttämisen lisäksi Seuraverkossa luodaan Seuratuki-hakemus. (hakemusta voi tehdä, tallentaa, jatkaa tekemistä hakuaikana)

  5. Haku on kaksivaiheinen: sähköinen haku & hakupaperin postittaminen ministeriöön. Sähköinen haku sulkeutuu 16.12. klo 16.15, jonka jälkeen hakemusta ei voi enää lähettää, täydentää tai tulostaa paperisena.

  6. Paperisen hakulomakkeen kirjekuoressa tulee näkyä lähetyksen postileimapäivä. Viimeinen hyväksytty postileimapäivä on 16.12.2016.

  7. Asioiden hoitaminen on hakijan vastuulla. LUE OHJEET HUOLELLISESTI –TEE HAKEMUS AJOISSA –TUTUSTU SEURAVERKKOON AJOISSA –HAE SEURASI TUNNUKSET AJOISSA

  Hakemusten suositellaan käyvän lajien sparraajilla ennen lähettämistä, jotta varmistetaan paras mahdollinen lopputulos ja seuratukipäätös.

  Lajien sparraajat:  

  Hiihtoliitto (maasto, mäki-yh): Seuratoiminnan kehittäjä Henna Sivenius 0400 997 418 henna.sivenius@hiihtoliitto.fi   

  Ski Sport Finland ry: Seurapalvelut - alppi- ja freestylehiihto Minna Karhu 044 0211 024 minna.karhu@skisport.fi    

  Hakuohjeet kannattaa vielä lukea huolellisesti ministeriön sivuilta osoitteessa http://www.minedu.fi/OPM/Liikunta/liikuntapolitiikka/avustukset/Avustukset_seuratoiminnan_kehittamiseen.html?lang=fi

  Seuraverkko-palvelusta yleisesti

  Seuraverkko on seuratietojärjestelmä, johon seura täyttää Seuran tietojen ylläpito-sivulla tietyt perusasiat (seuratuen hakua varten pakolliset kentät/asiat on merkattu punaisella pallukalla) ja sitten erikseen omalla välilehdellään on seuratuen hakuun liittyvät lisätiedot (aikaisempi pakollinen seuratukiliitelomake). Seuratietoja jää siis Seuraverkkoon seuran omaksi tietokannaksi ja seura pääsee omilla käyttäjätunnuksillaan milloin tahansa näihin tietoihin käsiksi. Seuraverkko rakentuu eri tasoisten käyttäjätunnusten pohjalle. Oman seuran tietoihin pääsevät siis ainoastaan ne, jotka ovat hakeneet tunnukset kyseiselle seuralle.

  Seuraverkko on seuratietojärjestelmä, jota käyttävät tällä hetkellä jo muutamat kunnat ja kyseisten kuntien seurat. Kuntien käyttäjät (seurojen avustuksista vastaavat) ja Seuratuen osalta opetus- ja kulttuuriministeriön Seuraverkkokäyttäjät pääsevät kunnan / seuratuen työkaluihin ja näkemään tulleita avustushakemuksia, mutta eivät yksittäisten seurojen omia tietoja.