Uutisen päiväys

1.11.2017← Takaisin

Uuden puheenjohtajan tervehdys, marraskuu 2017

 

HYVÄ LUMILAJIEN YSTÄVÄ, 

Tulin viikonloppuna valituksi Hiihtoliiton puheenjohtajaksi liittovaltuuston yksimielisellä päätöksellä. Olen siitä nöyrästi kiitollinen. Se antaa vahvan selkänojan lähteä puheenjohtajaksi tässä vaativassa taloustilanteessa.

Mielenkiintoni näihin tehtäviin lähtee Hiihtoliiton perustehtävistä. Suomen Hiihtoliiton tarkoitus on toimia hiihtourheilun alalla Suomessa toimivien yhdistysten aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä ja keskuselimenä sekä edistää hiihtourheilua Suomen kansan keskuudessa.

Hiihtoliitto tekee neuvonta- ja valistustyötä, edistää hiihtourheilua harrastavien seurojen toimintaa, järjestää laadukasta valmennusta ja tukee hiihtourheilua koskevaa tutkimustyötä. Työllämme on siis näkyvimmän osan, huippu-urheilun, lisäksi paljon muutakin merkitystä.

Puheenjohtajuuteni alussa haluan nostaa esille muutaman tärkeän asian strategiastamme, urheilujohtamisesta, yhdessä tekemisestä sekä luottamuksen rakentamisesta.

1. Strategiamme ydinkohdat
Talous 
Taloustilanteemme on vakava. Meillä on edessämme vuosien iso työ tilanteen korjaamiseksi. Olemme ryhtyneet toimenpiteisiin heti Lahden MM-kisojen jälkeen: henkilöstön lomautukset, pitkät maksusopimukset ja rahoitusneuvottelut ovat toistaiseksi päällimmäisiä toimenpiteitä. Jatkossa tarvitsemme ylijäämäisiä tilinpäätöksiä, erittäin tiukkaa kulujen hallintaa, kustannustietoisuutta, yhteistyökumppanien hankintaa ja mahdollisia uusia tulonhankkimismuotoja.

Hyvän urheilumenestyksen turvaaminen
Olemme Lahden MM-kisojen myötä palauttaneet suomalaisen hiihtourheilun maailman huipulle. Valmennusjärjestelmämme on uudistettu ja on tuottanut erinomaisia tuloksia.
Urheilijamme ovat erityisesti hiihdossa menestyneet hienosti. Yhteistyö Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön ja Kilpa-ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen Kihun kanssa on erinomaista ja Vuokatin Urheiluopisto on laadukas valmennuskeskus muutamia mainitakseni. Tämän hyvän kehityksen jatkamiselle pitää kyetä turvaamaan edellytykset.

Seuratoiminnan kehittäminen
Meidän urheiluseuroissamme tehdään mittaamattoman arvokasta vapaaehtoistyötä lasten ja nuorten parissa. Meillä ei ole viime vuosina ollut riittävästi resursseja panostaa tähän tärkeään asiaan. Meillä ei ole huippu-urheilijoita tulevaisuudessa, jos perustyö seuroissa ei tuota riittävästi potentiaalia. Kaikista ei toki tarvitsekaan tulla huippuja, mutta harrastuspohjaa pitää kasvattaa.

Tavoitteemme on saada yhteistyökumppanuuksia myös tähän osa-alueeseen. Se on tässä taloustilanteessa välttämätöntä, jotta kykenemme lisäpanostuksiin seurojen ja nuorten tukemisessa.

Olosuhteet
Vähälumiset talvet ovat olleet meidän lajeillemme viime vuosina iso haaste. Keinolumeen perustuvia latuja on alkanut tulla ilahduttavasti eri puolille Suomea. Lisää me kuitenkin haluamme. Tässä tarvitaan aktiivista yhteistyötä seurojen ja kuntien kanssa. Iso työsarka tämäkin.

Meillä on siis näkyvimmän osan eli huippu-urheilun lisäksi paljon muutakin tekemistä.

2. Urheilujohtaminen
Urheilujohtamisesta on viime aikoina puhuttu paljon. Siihen pitää mielestäni saada enemmän niitä piirteitä, joita urheilijamme omassa elämässään toteuttavat: suunnitelmallisuutta, tavoitteellisuutta, seurantaa, palautteen antamista ja ottamista sekä kovaa työtä. Intohimo kuuluu urheiluun, mutta se pitää kohdistaa nimenomaan urheiluun. Talousasiat ja hallinto pitää hoitaa rationaalisesti faktoihin perustuen.

Urheilujohtamisessakin ollaan ihmisten kanssa tekemisissä. Minun maailmassani se tarkoittaa luottamuksen rakentamista, ihmisten arvostamista, kuuntelua, läsnäoloa, kannustamista, rakentavaa vuoropuhelua, jämäkkyyttä ja kykyä tehdä päätöksiä. Se tarkoittaa myös tervettä nöyryyttä, jatkuvan parantamisen hengessä toimimista ja kunnian antamista sille, jolle se kuuluu.
Nämä ovat minun toimintaperiaatteitani.

3. Luottamus
Johtamisessa ja kaikessa inhimillisessä toiminnassa kaiken perusta on luottamus. Ilman luottamuksen kivijalkaa ei synny kestävää kehitystä. Johtamistehtävä on palvelutehtävä. Haluan omalla toiminnallani olla rakentamassa avointa, luottamuksellista ilmapiiriä, jossa uskalletaan antaa palautetta, ottaa sitä vastaan ja toimia kaikin tavoin rakentavalla tavalla. Se ei tarkoita kritiikittömyyttä, mutta toivon, että kritiikki esitetään rakentavalla tavalla.

Hyvät ystävät, kukaan ei pärjää näissäkään tehtävissä yksin. Olen joukkuepelaaja ja haastan teidät kaikki rakentavaan ja tulokselliseen yhteistyöhön menestyksemme turvaamiseksi.
Tarvitsen teidän apuanne ja tukeanne. Yhdessä me saavutamme tavoitteemme tässäkin tilanteessa.

Hyvää alkavaa kautta ja voimia yhteiseen työhömme.

 

Yhteistyöterveisin,

Markku Haapasalmi
Suomen Hiihtoliiton puheenjohtaja